Menu

Klingen

1925-02-04

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg sender nogle optegnelser, som Uttenreitter kan benytte i den udstrækning, han har brug for.

Transskription

Langg. 30 Kbhvn. Valby.
4-2-25

Kære Uttenreitter,
Her sender jeg Dem de Optegnelser jeg talte om. Der er ingen rigtig fortløbende Sammenhæng i det der er nedskrevet, da det saa godt som alt er noget jeg har fortalt min Kone, efter som det faldt mig ind, og som hun stenograferede. Men der er, tror jeg nok, vedføjet Aarstal og er der iøvrigt noget De kunde ønske forklaret nærmere saa tales vi jo ved.
Som De ser staar der udenpaa med Blyant at det ikke maa offentliggøres (citeres), men De maa iøvrigt benytte af det, hvad [De] har brug for, blot i Deres egen Redaktion.

Med venlig Hilsen til Dem og Frue

Deres hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Selvom brevet hører til i den periode, hvor Sybergs grafiske mappe var undervejs, kan det også vedrøre en tekst af Uttenreitter uden forbindelse til Klingen-kredsen, f.eks. skrev Uttenreitter om Syberg i Samleren 1926, og gennem år samlede han stof til en bog, der udkom i 1935.

Valby
Vanløse

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.