Menu

Klingen

1925-09-07

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg er næsten færdig med litografierne, hvoraf Uttenreitter vil få tilsendt 7-8 stykker til udvalg samt en lille vignet. Syberg forestiller sig, at indbydelseslisten til auktionen måske også kan bruges, når der skal gøres opmærksom på mappen.

Transskription

Pilegaarden 7-9-25

Kære Uttenreitter.
Tak for Deres Brev. Litografierne er forsaavidt færdige som jeg har lavet 10-12 Stk, hvoraf jeg sender Dem 7-8 til Udvalg. D.v.s. paa det ene mangler jeg endnu lidt (det er Efteraaret) jeg skal nemlig bruge en lille Pige til Model, som jeg har lidt vanskelig ved at faa fat paa men jeg haaber at faa den færdig en af Dagene og skal saa sende Dem det hele. Jeg ved ikke om jeg fortalte Dem at jeg har aftalt med Munck-Petersen at han afholder en større Auktion for mig i Tiden mellem P.S. Christiansens Udstilling og Efteraarsudstillingen altsaa en Gang sidst i Oktober eller først i November. Til den Tid skal jeg have lavet en Liste over alle som jeg sender en Indbydelse

Maaske De da kunde benytte den til Udsendelse m. H. til Mappen ogsaa -? hvis det er Tids nok.

Ja saa mangler jeg den lille Vignettegning - skal den være litografisk? Jeg skal lave en eller anden Tegning til det Brug og saa tillige sende Dem hvad jeg har liggende af Smaategninger, som De kan vælge ud af. Det er ikke saa meget jeg har tilbage af Smaating, men noget er da endnu.
Med venlig Hilsen
Deres hengivne Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings mappe nr. 6, som bestod af fire litografier af Frits Syberg over temaet de 4 årstider.

Kerteminde
Vanløse

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.