Menu

Klingen

1925-08-28

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg takker for brev og glæder sig over, at Uttenreitter synes om tegningerne, som han selv kan vælge imellem. Signeringen kan foregå, når Syberg kommer til København i forbindelse med auktionen i Den Frie.

Transskription

Pilegaarden 28-8-25

Kære Uttenreitter.
Tak for Brev. Det glæder mig at De synes om Tegningerne, men jeg vil bede Dem selv vælge hvad De synes om. Jeg bifalder Valget at det De har nævnt. M.H. til Signeringen da kommer jeg ganske sikkert til Kbhvn. omkring den 25 Oktober, snarest noget før og bliver der til først i November, og jeg skal saa nok en Dag paatage mig Signeringen af Litografierne. Jeg skal lade Dem vide hvilken Dag jeg kommer saasnart jeg fra Munck-Petersen faar det endelige Tidspunkt for min Auktion at vide. Det bliver straks efter P.S. Christiansens Udstilling. I Haab om at De og Familie har det vel sender jeg mine bedste Hilsener.
Deres hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings mappe nr. 6, som bestod af fire litografier af Frtis Syberg over temaet de 4 årstider.

Kerteminde
Vanløse

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.