Menu

Klingen

1924-10-09

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg bekræfter, at han gerne vil lave fire litografier til Klingens mappe, enten over temaet de 4 årstider eller gamle salmer, men han vil helst udskyde det, da han har travlt.

Transskription

Langgade 30 Valby.
9-10-24

Kære Uttenreitter!
Jeg vilde meget gerne lave de 4 Tegninger til Klingens Mappe, men, dels er det næsten for kort en Frist De giver mig, dels har jeg meget at gøre i disse to første Maaneder. Kunde det ikke skydes ud? Eventuelt til Deres næste Mappe? -
Jeg havde tænkt at lave enten de 4 Aarstider - eller Landskaber til 4 Verslinier af gamle Salmer
Jeg nævner her to:"Nu falmer Skoven trindt om Land" og "Den skønne Jordens Sol gik ned"-
som jeg forresten har paabegyndt det ene i et større Oliebillede, det andet har jeg gjort nogle Aquarelstudier til. Men kan De altsaa skyde det ud -
Med venlig Hilsen
Deres hengivne Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings mappe, hvor den sjette bestod af fire litografier af Frits Syberg med temaet de 4 årstider.

Valby
Vanløse

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.