Menu

Klingen

1925-09-03

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Sybergs auktion bliver i den sidste uge af oktober, så det er nok der, der bliver mulighed for signeringen.

Transskription

Pilegaarden 3-9-25

Kære Uttenreitter
Fra Munck-Petersen har jeg faaet Meddelelse om at min Auktion bliver den sidste Uge af Oktober. Eftersyn Mandagen den 26 og følgende Tirsdag og Onsdag og Auktion Fredag og Lørdag. Jeg stiller ca 160 Billeder til Salgs, saa vi maa have to Dage til selve Auktionen. Selv kommer jeg til Byen omkring den 18-20_de_ og saa bliver der nok en Dag hvor jeg kan paatage mig Signeringen af Litografierne. Jeg beder Dem hilse Deres Familie.
Paa Gensyn Deres hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Dansk

Det er litografierne til Klingens grafiske Forenings mappe nr. 6, som bestod af fire arbejder af Frtis Syberg over temaet de 4 årstider, som skal signeres.

Kerteminde
Vanløse

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.