Menu

Klingen

1925-08-26

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg takker for brev. Han er i gang med litografierne, som han regner med at være færdig med om 14 dage. Måske kommer han til København, i forbindelse med at han planlægger en auktion.

Transskription

Pilegaarden 26-8-25

Kære Uttenreitter
Tak for Deres Brev. Jo det gaar godt fremad med Kræfterne, især i de sidste Dage. Jeg er i Gang med Litografierne og har i Sinde at arbejde med dem nu til jeg bliver færdig med dem, og haaber at De i løbet af 14 Dage kan faa Dem at se. Saasnart jeg er færdig med dem skal jeg lade Dem det vide og hvis det da passer Dem at tage en Tur herover er De velkommen. Iøvrigt er det mulig at jeg snart kommer til Kbhvn.
Jeg har aftalt med Munck-Petersen at afholde en Auktion i den Frie, nu i Efteraaret men det endelige Tidspunkt er ikke endelig fastsat. Paa Gensyn, og med Hilsen til Dem og Deres Frue er jeg Deres hengivne Fritz Syberg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det drejer sig om Klingens grafiske Forenings mappe nr. seks, som bestod af fire litografier af Frits Syberg med temaet de 4 årstider.

Kerteminde
Vanløse
Anton Munch-Petersen

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.