Menu

Klingen

1923-08-16

Afsender

Olaf Rude

Dokumentindhold

Olaf Rude sender snarest nogle litografier i udvalg og vil i øvrigt gerne forære Uttenreitter et billede som tak for et skipperbillede.

Transskription

Allinge d 16 Aug. 1923.

Kære Uttenreitter!
Tak for Deres Brev - jeg har allerede lavet nogle Lithografier til Mappen, men vil gærne tegne endnu nogle Stykker. Jeg skal da sende Dem 2-3 Blade til Udvalg, efter Ønske - og jeg skal sende dem om en 8dages Tid.
Somren har været snavs, hvad Vejret angaar, men har dog, trods Storm og Kulde, faaet malt en Del - naar jeg om en Maanedstid kommer Hjem, beder jeg Dem komme op paa Atelieret og udvælge et Billede - som Tak for det dejlige Skipperbillede, som De saa venligt overlod mig.

Venlig Hilsen.
Deres hengivne
Olaf Rude.

Fakta

Brev

Dansk

Litografiet var til Klingens grafiske Forenings fjerde mappe, der bl.a. indeholdt Rudes litografi: Fra en provinsby.

Allinge
Frederiksberg

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4