Menu

Klingen

1919-01-07

Afsender

Richardt Gandrup

Dokumentindhold

Richardt Gandrup sender det lovede bidrag til Klingen. Han håber, det er anvendeligt, og understreger, at han ikke skal have honorar.

Transskription

Hr. Poul Uttenreitter!
Jeg sender Dem endelig det lovede Bidrag til "Klingen". Jeg haaber, det er anvendeligt.
Maa jeg - uden at misforstaaes - tilføje, at jeg absolut ikke vil modtage noget Honorar. Den Opmærksomhed, man viser mig ved at sende mig det statelige Tidsskrift, vil jeg gerne paa denne Maade have Lov at gøre lidt Gengæld for.

Med venlig Hilsen!
Deres
Richardt Gandrup
Den 7-1-19. Aarhus.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev
Aarhus
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.