Menu

Klingen

1918-09-29

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz takker for den smukke bog og sender et digt, som tilbydes Klingen, såfremt Uttenreitter finder, at det kan passe ind. Det synes han måske knap nok selv.

Transskription

Struer den 29/9 1918.

Kære Poul Uttenreitter!
Tak for den smukke Bog, som jeg altid med Stolthed vil vise mine Venner. Endnu kærere havde den været mig med Deres Haandskrift i. Det er jo dog i mangt og meget Deres Værk, Klingen. Bindet er ikke ueffent. Yderligere vil jeg ikke tildænge Dem med Ros, før jeg faar vænnet mig lidt til det.
Se - jeg har liggende et Digt - jeg engang skrev til min Mor paa hendes Fødselsdag. Det passer ikke overdreven godt til Klingens lystige Klang, men De maa gerne anvende det paa en beskeden Plads bagi Hæftet, hvis De staar og savner Stof.
Jeg holder meget af det Digt -. De maa ikke anvende det, uden at De synes Klingen gavnes deraf. Vi er lige gode Venner selvom De - som jeg altsaa - finder det lidt - - -

Deres hengivne
Johs Buchholtz

Fakta

PDF
Brev

Digtet til Buchholtz’ mor kom ikke i Klingen.

Struer
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.