Menu

Klingen

1918-12-27

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz takker Uttenreitter for julegaven, Brorson-bogen. Han er begejstret for Uttenreitters hylster, men synes, at formatet skulle have været som en salmebog. Han lover at komme på besøg i Kerteminde ved lejlighed.

Transskription

Struer 27/12 1918

Kære Poul Uttenreiter!

Tak _for din smukke Julegave Brorsons Salmer. Den skal faa en Hædersplads paa min Reol - ikke mindst for Hylsterets Skyld, som jeg finder smukt og originalt. Men kunde Bogens Format ikke have været aflang og tyk som Salmebøger nu engang _skal

være? Jeg finder det perverst at læse Salmer af en saadan flad firkantet Bog.
Har De haft godt Salg? Jeg synes ikke Bogen har været averteret noget videre, men Avertissementer er jo ogsaa saa skrækkeligt dyre
Hvordan gaar Livet i Kjerteminde? Vi glemmer ikke Deres venlige Invitation og kommer vel engang nogle Timer indenfor Deres Dør. Men ak - hvad er 14 Dages Ferie til en

Digter! Nej 14 Dages Jernbanetjeneste og 361 Dages Ferie vilde passe mig langt bedre.
Har De set Sensationen med de 1000 Kr som Svenskerne vil snyde mig for sammen med for halvanden Krone Ære!
Jeg morede mig godt, da jeg læste om det i Politiken imorges paa Sengen.

Nu mange venlige Hilsner
fra Olga og
Johannes Buchholtz

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brorsons Salmer er: Hans Adolph Brorson: Psalmer, 1918. I udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, med originallitografier og 34 vignetter af Axel Salto og et farvelitograferet hylster tegnet af Poul Uttenreitter.

Struer
Kerteminde
Olga Buchholtz

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4