Menu

Klingen

1917-10-18

Afsender

Carl V. Petersen

Dokumentindhold

Carl V. Petersen fortæller, at bogen om Niels Larsen Stevns kommer fra trykkeren den følgende uge. Han vil værdsætte en anmeldelse i Fyns Venstreblad, men mener til gengæld ikke, bogen passer til en anmeldelse i Klingen.

Transskription

Hjortholmsvej, Holte 18/10, 17.

Kære Hr. Poul Uttenreiter! Tak for Deres venlige Brev; Jeg har ventet nogle Dage med at svare for at kunne sige Dem, hvornaar Bogen kommer; det bliver sidst i næste Uge. Udhængsark kan jeg ikke sende, da det si[d]ste Ark ikke er trykt. Jeg vilde naturligvis være Dem særdeles taknemmelig for en Anm. I ”Fyns Venstreblad”, da den jo er skrevet med et vist Henblik paa Højskolekredse, hvor Stevns har mange Forbindelser. Der bliver strax sendt dette Blad et Ex., som jeg altsaa gaar ud fra bliver Dem tilstillet. Saa vidt jeg ved, vil en Anm. i ”Klingen” falde ganske uden for dette Tidsskrifts Rammer og bør derfor, synes jeg, ikke af eventuelt venlig Hensyn til

[på tværs af papiret]
mig forsøges. Men altsaa Fyns Venstreblad vil vi være henrykte for; husk kun, at Bogens Text er ganske uden Prætentioner!!

[på hovedet]
De venligste Hilsner
Deres
Carl V. Petersen

Fakta

PDF
Postkort

Dansk

Carl. V. Petersens lille monografi om Niels Larsen Stevns, der blev udgivet af Dansk Kunsthandel, blev anmeldt af Poul Uttenreitter i Klingens 3. nummer, s. 2.

Holte

Poststempel:
Holte
18.10.17. 9- 28

Kerteminde

Hr. Cand. jur.
Poul Uttenreiter
Kærbyhus
Kerteminde

Niels Larsen Stevns

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4