Menu

Klingen

1917-09-15

Afsender

Aage Marcus

Dokumentindhold

Aage Marcus takker for opfordringen og giver tilsagn om at skrive til Klingen på et senere tidspunkt.

Transskription

Ny Toldbodgade 53.
15.9.17.

Hr. cand. juris Poul Uttenreitter!
Jeg takker meget for Deres venlige Opfordring til at sende Bidrag til Bladet Klingen; det gør jeg med Glæde.
I den første Maanedstid kan jeg dog paa Grund af Travlhed intet levere, - men derefter vil maaske dels de omtalte Ting af Novalis og dels andet, som jeg til den Tid kan skrive nærmere til Dem om, kunne finde Anvendelse.
Deres ærbødige
Aage Marcus.

Fakta

PDF
Brev

Aage Marcus kom ikke til at bidrage til Klingen.

Frederiksberg
Kerteminde
Novalis

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.