Menu

Klingen

1919-01-03

Afsender

Richardt Gandrup

Dokumentindhold

Richardt Gandrup takker for den smukke bog, men må stadig bede om tålmodighed, da han endnu ikke har fået fuldført det, han har tiltænkt Klingen.

Transskription

Hr. Poul Uttenreitter!

Maa jeg takke Dem paa det hjerteligste for Tilsendelsen af den smukke Bog; jeg har med stor Glæde læst den og er overmaade glad ved at eje den. Jeg maa stadigt bede Dem om Langmodighed - endnu er det ikke lykkedes mig at fuldføre det, jeg har tænkt at sende Dem til "Klingen". Lige da Deres Anmodning første Gang kom, var jeg saa optaget af de overvældende Verdensbegivenheder i Tyskland, at det var mig umuligt at samle mig om digterisk Arbejde - og siden, da man faldt lidt i Ro igen, maatte jeg i Lag med Bøger og Anmeldelser, som bogstaveligt tog al min Tid lige til Jul. Nu haaber jeg imidlertid paa gunstigere Vilkaar.

Med venlig Hilsen og Ønsket om glædeligt Nytaar er jeg Deres forbundne
Richardt Gandrup.

Aarhus, den 3-1-19.

Fakta

PDF
Brev

Gandrup må formodes at have fået tilsendt enten Publius Ovidius Naso: Forvandlingerne, eller Hans Adolph Brorson: Psalmer, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter. Begge bøger havde litografier og vignetter af Axel Salto og udkom sidst i 1918.

Aarhus
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.