Menu

Klingen

1918-02-26

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto glæder sig over, at Sigurd Swane tog udsættelsen pænt, og over et digt fra Kai Hoffmann. Endvidere sender han oplysninger om en artikel af Herwarth Walden om ekspressionisme og svar fra Wilhelm Uhde, som lader vente på sig, om skrifttyper, kunstnermapper og en påtænkt udstilling i Aarhus.

Transskription

26-2-1918

Kære Poul
Det er i Orden med Sigurd Swane; han har ikke noget imod at vente hvis Mogens skal have den Udstilling; det er jo meget pænt af ham.
Jeg er glad for det Digt af Hoffmann jeg har sendt Korrektur til K.H. Lyngby det er vel rigtigt Det fylder en Side, jeg synes egentlig denne Skrift (Birthedigtet) er nok saa god som den anden Skrift vi bruger til Digte.
Der var lovet mig af Walden en Artikel om Expressionisme, den lader ikke til at komme tids nok det er ikke saa heldigt.
Jeg skal se at faa sendt et Svensk Lexikon over til dig. Har du ikke hørt fra Uhde om vi maa bringe Rousseau bogen alligevel; den var rar at have i en snæver Vending.
Nu kommer Kunstnermapperne snart. No1 bliver en Mappe med Jerichau's efterladte Raderinger No 2 en Mappe med Litografierne til Elskovskunsten; denne sidste har jeg tænkt at ville forære de Medarbejdere ved Klingen som ikke har Bogen.
Klingen paatænker at afholde en Udstilling i Aarhus til Efteraaret.

Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Artikel og billeder af Sigurd Swane blev udsat til aprilhæftet på grund af Mogens Lorentzens udstilling i Dansk Kunsthandel i marts 1918.
Bemærkningen om Wilhelm Uhde drejer sig om Poul Uttenreitters oversættelse af dele af Uhdes biografi om Henri Rousseau, der blev trykt i I. årgang nr. 9-10.
Kunstnermappen med Jens Adolf Jerichaus efterladte raderinger blev i Klingens martshæfte 1918 annonceret som Klingens grafiske mappe nr. 1, i majhæftet blev den tilbudt for 65 kr. til Klingen-abonnenter, 100 kr. for ikke-abonnenter.
Den 6. september 1918 åbnede ”Foreningen Moderne Kunst” i Aarhus sin første udstilling, hvor både Kamma og Axel Salto deltog sammen med en række af Klingens øvrige kunstnere.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.