Menu

Klingen

1917-09-12

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Der er problemer med at få fyldt tidsskriftets første nummer, især efter at Vilhelm Wanscher har meldt, at han ikke kan nå at levere noget. Malerne ligger stadig på landet. Salto vil prøve Carl V. Petersen, ellers må de gribe til oversættelser.

Transskription

12/9 1917

Kære Poul
Wanscher kunde ikke naa at skrive noget til første Hefte. Jeg har nu skrevet til Carl V. Petersen om en faglig Artikel om Maleri. Hvis han heller ikke kan, og dine Bidrag skulde udeblive, kan det knibe med at faa Bladet ud den første. Jeg kan jo sætte et af mine Litografier fra Elskovskunsten ind paa Japanpapir. De er jo ført over paa Sten og kan laves i 500 Eksp. i kort Tid. Kunstmalerne er jo ellers paa Landet og jeg kan da ikke fylde Heftet helt alene. Har du ikke nogle Oversættelser af V. Goghs Breve nogle Digte i Overs. (Novalis, Poë) som kan bruges i yderste Nød?
Hermed en Prøve paa det Papir vi efter al Sandsynlighed bruger. Det kan faaes og afviger kun lidt fra det andet, en Ubetydelighed mindre i Format. Ellers alt vel!
Din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Vilhelm Wanscher nåede alligevel at bidrage med en artikel, ”Monumentale Gobeliner”, til gengæld udkom bladet ikke som planlagt den 1. oktober, men først den 5.
Henvendelsen til Carl V. Petersen faldt i første omgang negativt ud, jf. bl.a. brev fra Salto til Uttenreitter 14.10.1917.

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.