Menu

Klingen

1919-03-01

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted er enig med Uttenreitter i den positive bedømmelse af Seedorfs digt. Han kan berette om Johannes Larsens arbejde med litografier til bladet, om et sammenstød med Wanscher og forskellige ønsker om Johannes V. Jensen-tekster. Endvidere sender han status på diverse publikationer og oplyser, at han er ved at blive portrætteret af Jón Stefánsson.

Transskription

1. Marts 19

Kære Poul.

Om Seedorfs Digt er vi ganske enige. Jeg synes, det vil klæde Bladet udmærket. Jeg beholder det altsaa til Martsnumret. Tak, jeg har faaet Flyttebeviset. Naturligviis faar du mine Bøger til Anmeldelse. Kan jeg direkte sende Dr. Hvid [?] 5 Kr i Honorar og skrive, at jeg gennem dig har hørt Honorarets Størrelse? Las har tegnet to Litografier (And; Svaner). Baade Puf og Lysse har den Spanske. Jeg har haft et skarpt Sammenstød med Wanscher, som jeg traf paa Brønnum sammen med Las, i Anledning af, at jeg polemiserer mod hans Angreb paa Metzinger. 3 Brorsonbøger er afsendt til dig.
Hør nu: jeg har købt en Historie af Johs. V., en malayisk Myte (for 5-600 Kr.), som Axel vil illustrere med Træsnit. Der forekommer kun Dyr i Historien. Stort Format, Japan- og van Geldern-Papir, fineste Indbinding o.s.v. Bogen skal kun trykkes i 50 Ekspl. à 200 Kr og udbydes i Prænumeration. Prænumeranterne faar deres Navne trykt foran i Bogen. Prisen maa finde sin Forklaring i, at Indtægten gaar til at holde "Klingen" oppe. Vi tænker at henvende os skriftligt til for-

skellige, der kan tænkes at have Lyst til at støtte os ved at købe Bogen.
Hvad mener du om Sagen?
Har jeg fortalt dig, at jeg bliver malet af Stefansson? Billedet bliver vist godt, men han har snart malet paa det en Maanedstid, og der er langt igen.
Jeg har taget Litografier til dig hos Cato og skal sende dem, saa snart jeg har skaffet et Stykke Pap. Jeg tager for Fremtiden altid Ekspl. af til dig!
Skade at jeg ikke kom ud til Johs. V i gaar, saa kunde jeg have faaet et Bidrag af Johs. V. Nu gik det til Exlex, som Johs. V. havde lovet noget, men egentlig nødig vilde sende til. Men han lovede mig noget med det første.
Ved Du, at Axel har faaet en ny Axel, altsaa en Søn? Kamma i bedste velgaaende! Axels Broder er kommet hjem. Det er en flink Fyr og fuld af Oplevelser.
Her er et Nidvers Johs. V. har digtet i Anledning af Houmarks Art. om Johannes Larsen:
Huldt tilsmiler dig Houmark,
er høfligst til din Tjeneste.
Bang avlede den brave
med en blodsottig Tjener

Undskyld, at jeg har været saa længe om at skrive. Med Malerbogen gaar det helt godt. Jeg tænker at kunne faa den færdig til 1. April og Whitmanbogen til 1. Maj - men Freudbogen kan jeg næppe faa færdig, saa den kan udkomme til Foraaret. Rimeligvis tager jeg til Kerteminde i Maj-Juni. Saa kan vi lave Kingobogen.
Venlig Hilsen, ogsaa til Bodil,
Din hengivne
Otto Gelsted

Oehlenschlägerg. 7III
Kbh. B

Omtalte steder i Klingen

Farvelitografi af Johannes Larsen, Klingen II, 6, s. 8 MANGLER

Fakta

PDF
Brev

Dansk

”Puf” og ”Lysse” er kælenavne for Alhed og Johannes Larsens to sønner, Andreas og Johan, som Gelsted havde været lærer for.
Det satiriske tidsskrift Exlex udkom 1919-20 med den norske tegner Ragnvald Blix som redaktør.
”Malerbogen” er den bog, Gelsted arbejder på, der udkom på Nyt Nordisk Forlag, Kbh. og Kristiania i 1919 med titlen Ekspressionisme.
”Whitmanbogen” er Walt Whitman: Digte, i udvalg og med indledning af Johannes V. Jensen og Otto Gelsted, der udkom i 1919.
”Freudbogen” henviser til Gelsteds oversættelse: Sigmund Freud: Det ubevidste, om Psykoanalyse – om Drømmen, der udkom på Martins Forlag i 1920.
”Kingobogen” blev ikke realiseret.
Portrættet af Otto Gelsted er formentlig det, der er gengivet i: Poul Uttenreitter: Maleren Jón Stefánsson, København 1936, s. 19.

København
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.