Menu

Klingen

1919-01-11

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto har med de modtagne bidrag af Gandrup og Bønnelycke stof nok til det kommende hæfte. Han har også masser af billeder og kan glæde Uttenreitter med, at der gennem Rude og Scharff er kommet fem nye norske abonnenter. Til gengæld har Mogens Lorentzen lagt sig ud med PH og Svend Johansen. Viggo Cavling har lovet at reklamere for Klingen ved Politikens fest for de unge kunstnere 4. februar.

Transskription

11/1 1919

Kære Poul
Jeg har modtaget Digtet af Gandrup, men da jeg ikke kender Otto's Adr. har jeg lagt det, tillige med nogle Fragmenter Bønnelycke har sendt + et Brev som saa ud til at indeholde et Manuskript op til Cato hvorhen Otto kommer i Dag; saa nu har vi jo nok Stof til næste Nr. Jeg tegner selv Omslaget; vi fik ganske vist et sendt fra Norge fra Yngve Anderson, men det synes jeg ikke vi kan bruge. Apropos Norge vi fik i dag 5 nye kontantbetalende Abonnenter i Xiania, Malere, som ellers skulde have Bladet gratis, naar jeg nu ber dem om Bidrag, det var Henrik Sørensen, Deberitz og de Folk Sørensen vil vist sende noget. Det er gennem Rude og Scharff vi fik dem. Da jeg fik saa mange Penge ind af Døren gik jeg lige hen og købte Poussinbogen du husker. Nordiske Forfatteres Forlag har jeg ikke hørt mere fra, jeg maa vist tage mig sammen igen.
Mogens har, efter at have lagt sig ud ogsaa med Poul Henningsen og Svend, trukket sig tilbage til Hillerød, hvorfra vi i lang Tid intet har hørt.
Til næste Nr. faar vi altsaa Billeder fra: Karl Larsen, Lundstrøm Giersing Swane Svend Johansen og mig selv. Desuden er jeg saa fræk at gengive Derains Hest; samtidig sætter vi en pæn Notits paa Omslaget om "Les arts à Paris" og Guillaume, det maa saa ev. formilde ham. Jeg tænker at det skal blive pænt.
Jeg har endnu ikke hørt noget fra Sverige.
Tirsdag den 4 Feb. foranstalter Politiken en Fest for de unge Kunstnere. Viggo Cavling har lovet i den Anledning at gøre noget Reklame for Klingen. Ellers alt vel

Venlig Hilsen din hengivne Axel

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Når Salto savner Gelsteds adresse, skyldes det, at denne er ved at flytte tilbage til København og endnu ikke har fundet en fast bopæl, jf. brev fra Gelsted til Uttenreitter 18.1.1919.
Yngve Andersons tilsagn om en forside til Klingen er nævnt i brev til Salto 22.12.1918.
Mogens Lorentzen havde allerede i julen 1918 lagt sig ud med Salto hjemme hos denne if. brev fra Mogens Lorentzen til Salto 21.1.1919, privateje. At der havde været tale om et timelangt opgør nævnes i brev fra Mogens Lorentzen til Alf Rolfsen 8.1.1919 i Universitetsbiblioteket i Oslo, og at dette uvenskab blev langvarigt, fremgår af Alf Rolfsens brev til Axel Salto 6.11.1920.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.