Menu

Klingen

1918-11-07

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto beder om tilsendelse af evt. overskydende cirkulærer om Brorsonbogen og glæder sig over 95 prænummeranter. Til næste nummer af Klingen planlægges en enquete om Kunstnernes Efterårsudstilling, der ønskes også lidt poesi og evt. en anmeldelse af Gelsted.

Transskription

[påskrift med blyant:]
7/11 18

Kære Poul
Hvis du har nogle Cirkulærer tilbage til Brorsonbogen og ikke sender flere ud skulde du sende dem tilbage til mig, jeg vil saa fordele dem blandt Boghandlerne, som jo ganske vist ikke giver saa meget men som det nok er sikrest at tage med. Der kommer stadig nogle nye til. Jeg har nu med dine 95 Prænumeranter. Foretagendet kan vel bære sig nu formoder jeg der mangler da ikke saa meget. Vi laver en Enquete i A a Efteraarsuds. Poul Henningsen Danneskjold, Svend Johansen og maaske Giersing. Der er stor Harme herovre p. g. a. Windings Art. Han er jo nu tabt for os. Til Gengæld har vi faaet en skarp Art. af Fribert som jeg tænker at sætte ind dennegang i. S. f Wright.
Leo's Art. kommer maaske ogsaa, vi har faaet Tilladelse til Fotograferingen

saa det bliver forhaabentlig et godt Hefte. Sender du noget Poesi (pudsigt Ord)?
Spørg Gelsted om han kan tænke sig at skrive et par Ord i Kl. om Justman's Digte med Orloff's Skulpturer (han laante den af mig) Justman vil sætte megen Pris paa en Omtale skriver han.

Venlig Hilsen Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

II, 2, s. 1
II, 2, s. 6
II, 2, s. 9-12
II, 2, s. 14

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Den planlagte enquete i anledning af Kunstnernes Efterårsudstilling, der var blevet sablet ned i flere aviser og temmelig respektløst omtalt af Andreas Winding i Politiken den 3. november, blev på tre artikler, en af Danneskjold-Samsøe, en Harald Giersing og en af Poul Henningsen.

Frederiksberg

Brevkort
[Poststempel:]
Kjøbenhavn
-7.11.18. 2-3. 5

Kerteminde

Hr. Poul Uttenreitter
Kjerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4