Menu

Klingen

1919-04-13

Afsender

Vilhelm Wanscher

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Vilhelm Wanscher udtrykker sin utilfredshed med, at Poul Henningsen ikke vil respektere, at han foretrækker at diskutere arkitekturteoretiske spørgsmål i tidsskriftet Arkitektur, ikke i Klingen.

Transskription

13/4 19

Kære Salto,
der er noget urimeligt i, at Henningsen ikke rettede sig efter, hvad jeg foreslog i min Artikel - og i en privat Samtale - at fortsætte den theoretiske Diskussion om Architektur i "Architekten"; dér kommer nu i første Hefte en længere Artikel af mig "Om Betingelserne for en videnskabelig Architekturlære", og dér vil eventuelt en Diskussion udvikle sig med Architekt Charles J. Schou. Jeg vil ikke skrive mere i denne Sag i "Klingen", og da jeg kun vil diskutere Architektur med Henningsen, ikke Malerkunst eller "Klassisk Realisme" - + Efter Artiklen om Bramantino, som fremkom paa Deres Opfordring og indirekte for at tilfredsstille Henningsens noget næsvise Spørgsmaal til mig, har jeg intet mere at sige, og maa for Alvor kræve, at Henningsen holder mig udenfor sine Betragtninger. Naar jeg er den eneste af de lidt ældre Kunsthistorikere der har givet positive Bidrag til "Klingen", skylder De mig dette Hensyn, ligefrem af Hensyn til Publikum.
Med venlig Hilsen, Deres hengivne Wanscher

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Brevkort, poststemplet 14.4.1919 i København

Frederiksberg

Maleren Hr. Axel Salto
Edv. Glæselsvej 1
F.

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.