Menu

Klingen

1919-03-10

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto er ærgerlig over, at en artikel af Vilhelm Wanscher med svar til Otto Gelsted og Poul Henningsen ved en fejl er røget i kakkelovnen. Derudover diskuterer han næste nummers indhold, hvor der gerne må være rigeligt med digte, og bogen med Johs. V. Jensens malayiske myter, som han glæder sig til at arbejde med. Gelsted sidder ved siden af og interviewer Saltos bror Aage.

Transskription

10 - 3 - 1919

Kære Poul
Tak for dit Brev. Det skal blive morsomt at høre din Stemme i Telefonen. Det er kedeligt at vi ikke kan ses d. 22de, men saa i Beg. af April!

Vi har haft et forbandet Uheld. En Artikel, Svar til Otto og Poul Henningsen, af Wanscher er, formodentlig af Adam, puttet i Papirkurven og derfra af Pigen i Kakkelovnen.

Det er nederdrægtigt. Jeg skal i dag ind og fortælle det til W.

Jeg haaber han har en Kladde.

Det er godt at du skriver til Thøger L. og Buchholtz. Jeg har skrevet til Alf L. Jeg synes ligesom du at vi godt kan bringe rigeligt med Digte dennegang især hvis vi faar Wanschers Art. alligevel. Farvelitografier har vi nok af.

Hermed nogle Digte af Nygaard i Bønnelyckes Stil. Vi du sende dem til Otto bagefter med dine Udtalelser?

Ellers er her vist ikke noget nyt. Otto sidder ved Siden af og interviewer Aage til sit Blad. Paa Lørdag skal jeg aflevere mit store Billede. Saa skal jeg til at være noget aktiv med Bladet og forhaabentlig faar jeg saa snart Manuskriptet til de malaiske [sic] Myter fra Joh. v. Jensen. Jeg glæder mig til at arbejde med dem.

Venlig Hilsen til jer begge
fra din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den ved en fejltagelse kasserede artikel af Vilhelm Wanscher blev genskabt og bragt i Klingens martsnummer, II. årgang nr. 6.
Med Otto Gelsteds blad hentydes til Lolland-Falsters Folketidende, som han var begyndt at skrive til i slutningen af 1918. Den 28. marts 1919 bragtes artiklen "Et angreb under Verdenskrigen. Kaptajn Salto fortæller" under Gelsteds synonym Aramis.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4