Menu

Klingen

1919-02-14

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto regner med, at Uttenreitter har hørt om Gelsteds bog om moderne dansk kunst. Der er en overflod af stof til næste nummer af Klingen både hvad angår farvelitografier og prosa. Salto meddeler, at broderen Aage er på vej hjem fra England efter at have udmærket sig ved sin deltagelse i Første Verdenskrig.

Transskription

14-2-1919

Kære Poul
Selv tak for sidst, det var saa triste Omstændigheder at mødes under; næste Gang haaber jeg at de bliver fornøjeligere. Vi har heller ikke saa mange Nyheder paa Stablen.
Ottos Bog om moderne dansk Kunst har du naturligvis hørt om. Vi har i Øjeblikket en Overflod af Stof 5 Sider Oluf Thomsen der imødegaar Salomonsen 2 Sider Metzinger, 1 Side Wanscher, som Otto svarer (1 Side) 1 Side Poul Henningsen (om Wanschers Kritik) hele 9 Sider Prosa (fagligt Stof) + 1 Side paa Omslaget, hertil 3 Farvelitografier (Scharff Rude, Høst) Omslag af Svend J. Træsnit bag paa Omslaget af Thygesen (Nordmand). Saa maa vi udelade 1 Digt af Helge Rode da alt det andet er aktuelt Stof.
Jeg var i dag oppe paa Johannes Larsens Uds. men traf ham ikke; nu ved imidlertid Litografen Besked hvis han skulde komme op for at lave Litografiet.
Jeg har i dag faaet Telegram fra Aage at han har forladt England paa "La Cour". Han kan nu ventes her til Byen om c. 4 Dage. Han skal bo hos os. Det glæder vi os naturligvis til. Kamma gaar stadig besværet rundt uden at der sker noget. Det er ikke saa morsomt for hende.

Venlig Hilsen
fra din hengivne Axel Salto

er dette Notitser?:
Forfatteren L. C. Nielsen er vendt hjem fra sin Rejse til Fronten
Den danske Frivillige Kaptain i et engelsk Ingeniørregiment Aage Salto, der var den første engelske Officer som træng[t]e ind i Lille, efter at Tyskerne havde rømmet den er vendt hjem fra England paa D.F.D.S.' Damper, "La Cour".

[Vertikalt i venstre margin]:
Notitsen om Aage maa i et Par Dage efter den anden. Det med Lille er rigtigt nok L.C. Nielsen fortalte det. Politiken (Hassager) vil skrive om det naar Aage er kommen saa gem det ikke for længe hvis du mener at det er noget for dit Blad.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Med Ottos bog om moderne dansk kunst henvises der til Otto Gelsteds bog Ekspressionisme, der udkom på Nyt Nordisk Forlag sommeren 1919, og som bl.a. havde været omtalt i et brev fra Gelsted til Uttenreitter 13. februar 1919.
Johannes Larsens havde udstilling hos V. Winkel & Magnussen i februar 1919.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4