Menu

Klingen

1918-05-11

Afsender

Harald Giersing

Dokumentindhold

Harald Giersing giver tilsagn om et litografi til Klingen og efterlyser musikalsk stof.

Transskription

Gl. Kongevej 136
11 Mai 1918

Kære Salto! Jeg skal tænke paa at lave et Litografi til "Klingen". I hvert Fald kan De faa det vi saa paa paa min Udst., det, som skulde gaa over to Sider. Det er en 3-4 Maaneder gammelt men kan vist nok trykkes. Hvornaar faar vi en moderne Komposition (Musik) i "Klingen"?

Venlig Hilsen
Deres
HG.

Tillykke med Joffres Vittighed! "Klingen" slaar sig paa Pikanterier, det er vist et Tegn paa at den trives godt!

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

”Joffres Vittighed” hentyder til en bemærkning i Axel Saltos artikel ”14. Juli” i juni-juli-hæftet.

Frederiksberg
Kerteminde
Joseph Joffre

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.