Menu

Klingen

1918-01-15

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender en oversigt over indsendt og lovet stof til Klingens februarhæfte 1918 samt informationer om planlagte udstillinger i Berlin og Stockholm. Endelig overbringer han en hilsen fra sin bror Aage.

Transskription

15/1 1918

Kære Poul
Hermed et Digt jeg har faaet tilsendt, det er mellem os sagt af Danneskjold. Vil du sende mig dit Skøn over det, og vil du i hvert Fald sende det tilbage til mig. x
Buchholtz's Digt er paa 2½ Side og da jeg erfarer at, Klints godt kunde bruge hele Bladet til sin Artikel behøver vi vist ikke spille Alf Larsen ud igen, men da jeg ikke er sikker for Overraskelser fra hans (Klints) Side kan du lige saa godt sende mig hvad du har.
Han kunde jo narre mig igen.
Jeg skal saa snart som muligt sende dig Swanes Billeder. Jeg har skrevet til Klitgaard og sender ham samtidig Klingens Numre Aage faar dem ogsaa, bare de nu gaar gennem Kontrollen. Uds. i Berlin bliver nok udskudt til efter Stockholmeruds. Efter Krigen paatænkes en dansk Uds. i Wien, men dette maa du ikke sætte i Avisen, jeg har ikke Ret til at offentliggøre det.
Mange Hilsner fra din hengivne
Axel Salto

x) skriv ogsaa om du mener det kan anvendes med Ændringer

[på hovedet øverst:]
Lige da jeg skulde sende dette Brev afsted kom medfølgende Digte og Brev fra Budtz Müller i Thisted. Jeg begaar ingen Indiskretion ved at sende det hele til dig; vil du svare ham!
Aage spørger i et Brev om du ikke skriver til ham. Hans Adr:
Captain A. B. Salto
257 comp. R.E.
British Expeditionary Force
France

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Et digt af S. Danneskjold-Samsøe fremkom ikke i Klingen, det samme gjaldt Kaare Klints mange gange omtalte artikel.
"Aage", hvis adresse i Frankrig fremgår af brevet, er Axel Saltos bror, der var i britisk krigstjeneste under Første Verdenskrig.
Den nævnte udstilling i Berlin må være den i Der Sturms regi, som nævnes i flere breve i 1917, men som ikke blev til noget.
Stockholmerudstillingen kan være ”Dansk Arkitektur, dekorativ Kunst og Kunsthaandværk”, der fandt sted i Liljevalchs Konsthall i Stockholm i februar 1918.
Der kom ingen digte af Bertel Budtz Müller i Klingen, men i I. årgang nr. 9-10 nævnes det, at tidsskriftet har fået tilsendt hans ”Livsspil”.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.