Menu

Klingen

1918-04-09

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for brev og fotografier og fremsætter diverse forslag til billedmateriale til kommende numre af Klingen. Han synes, der er vigtigere kunstnere for Klingen end Niels Hansen, så han må evt. vente lidt.

Transskription

9/4 1918

Kære Poul
Tak for Brevet og Fotografierne (som forresten vel din Kone har Æren af, Kamma blev meget glad for dem).
Jeg synes at det lille Træsnit af Johannes Larsen er smukt hvis du kan laane Stokken vil jeg meget gerne have den.
Angaaende Niels Hansen saa har jeg naturligvis ikke noget imod at vi bringer nogle Gengivelser af ham i Bladet men dels har jeg lovet Rude og et Par andre at de skulde komme i nu (i det tredobbelte Nummer) dels er der nok andre jeg kunde tænke mig var nok saa presserende, men til den Tid synes jeg ogsaa vi skal have ham med. Jeg har set Litografier oppe hos Cato af N. H. de var langt fra gode. Mon vi skal lade Engelstoft skrive han er saa forbandet snakkesalig og ufaglig, og saa er han jo stærkt knyttet til "Sort paa Hvidt".
Hvis du skriver til Niels H. vilde jeg raade dig til kun at bede om nogle Fotografier. Jeg havde tænkt maaske at vi skulde tage Rude Svend Johansen og Gauguin i det lange Nr. (i Mainumret faar vi jo ingen Plads til nogen) eller maaske skyde Svend ud til Efteraarsudstillingsnumret og tage f.Eks. Scharff el. Jais Nielsen. Jeg tror ikke at Niels Hansen vil staa godt til disse; men saa kan han maaske komme til September.
Naturligvis er det kun paa Grund af Mangel paa Tid at Bagsiden ikke er sat om med een Skrift, det skal vi rette.
Jeg har faaet Brev fra Klitgaard han har faaet Klingens første 4 Numre jeg sendte ham og er glad for dem. Han modtog dem oppe ved Batteriet.

Mange Hilsner fra din hengivne
Axel Salto

[lodret i venstre margin:]
Kamma vil meget gerne have Pladerne til Fotografierne af Adam for at tage nogle Aftryk. Kan hun laane dem. Billederne er morsomme, de gjorde megen Lykke.

Fakta

PDF
Brev

Hverken billeder af Johannes Larsen eller Niels Hansen dukkede op i de følgende numre.
Christian Engelstoft kom ikke til at skrive til bladet.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.