Menu

Klingen

1918-10-30

Afsender

Leo Swane

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Leo Swane beder Salto om at få ejerens tilladelse til at fotografere Delacroix’ portræt af George Sand, da han gerne vil skrive en tekst om det til Klingen.

Transskription

30/10 1918

Kære Axel
Tror Du ikke, at Klingen kunde få lov til at reproducere et billede af Delacroix, forestillende George Sand, der tilhører Heilbuth. Så vilde jeg gerne skrive nogle ord til. Jeg kender imidlertid ikke Heilbuth og jeg har kun set billedet, der har staaet her paa musæet, ved en slags indiskretion fra min side, uden noget mandat fra H. ihvertfald, til at se det. Men det er et glimrende billede.
Hvis Du brød dig om det, kunde Du så ikke på Klingens vegne bede om at det maatte blive fotograferet og jeg skriver et par ord om det.
God fortsat helbredelse
Din Leo Swane

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev
København

Statens Museum for Kunsts brevpapir

Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.