Menu

Klingen

1917-05-02

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

afventer resumé

Transskription

2. v. 1917
Vestergade 3

Kjære Hr. Salto
Jeg synes det er udmærket, hvad de gjør, men De maa endelig tale med Bestyrelsens Formand Hr. Etatsraad Bentzon først; det er ganske nødvendigt at faa aftalt alt det forinden, ogsaa med Hensyn paa Betalingen med ham.
Jeg har selv bestemt forlangt af ham, at han ikke maatte tage nogen anden Bestemmelse, der ikke var sanctioneret af os andre Bestyrelses medlemmer, og saa kan De jo nok forstaa
at jeg paa min Side ikke kan tage nogen Bestemmelse, som han ikke har været med til at stemme om.
De maa derfor igjen forsøge at træffe ham; da han er meget optagen kan de jo i Forvejen sikre Dem at De træffer ham.
Med venlig Hilsen Deres Johan Rohde.

Fakta

Brev

Dansk

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.

1917 05 02 johan rode til salto s 1
1917 05 02 johan rode til salto s 2