Menu

Klingen

1921, slutningen af året

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto foreslår, at de i deres første grafiske mappe satser på raderinger i stedet for litografier. Han beder Uttenreitter forhøre sig om et bidrag fra Fritz Syberg og vil selv spørge Naur og Lundstrøm.

Transskription

Lørdag

Kære Poul
I Dag har jeg faaet et Tilbud fra Cato paa Litografier til den grafiske Forening - et ganske ublu Tilbud som vi efter min Mening ikke kan gaa ind paa. Skal vi ikke helt springe Litografier over - der er hverken Tid eller Lyst til at fremskaffe nye Tilbud - og udsende 3 Raderinger el. Træsnit, helst Raderinger, til Medlemmerne. Jeg tror Publikum mindst ligesaa gerne vil have Raderinger de ikke er saa forvænt med som Farvelit. Desuden vil vi spare en ikke ringe Sum: Fremstillings omkostninger Honorar og Papir. Jeg kunde tænke mig at bede Naur og Lundstrøm om at lave hver en Rad. til første Udsendelse. Har Syberg ikke lavet nogle Rad. til Historien om en Moder det var ogsaa smukt at begynde med. Joh. Larsen er vel i Øjeblikket udtømt hvad Grafik angaar. Hvis Syberg er i Kjerteminde og du har Tid til at forhøre ham vilde det være udmærket om vi kunde sikre os noget af ham straks. Vi har jo ikke saa meget Tid da Tingene skal ud inden Jul. Vi kan tilbyde Syberg 300 Kr for en Radering; kan vi faa den for mindre eller for slet ingen Ting er det naturligvis bedre, det maa, for Tidens Skyld, være noget har har liggende. Jeg skriver til Lundstrøm og Naur om Bidrag, kommer der saa ingenting ud af Syberg laver jeg selv den tredie, men lad mig høre helst saa hurtigt som muligt om Syberg hvordan han stiller sig.
Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Fakta

Brev

Dansk

Brevet kan dateres til de sidste måneder af 1921 i kraft af omtalen af den første mappe, der skulle udsendes af Klingens første Forening. Det er før 5.12., da Sybergs portræt af Anne Syberg er tilsendt og drøftes. Altså formentlig november 1920.

Klingens grafiske Forening blev annonceret i tidsskriftets sidste nummer, III, 10-12. Her blev indholdet af den første mappe omtalt som farvelitografier af Johannes Larsen og Albert Naur samt en radering af Axel Salto. Den første mappe kom til at indeholde to træsnit, Frits Syberg: Portræt af Fru Anna Syberg, og Axel Salto: Skål med frugter.
Udsendelsen blev udsat til foråret 1921 som omtalt i brev fra Salto til Uttenreitter 5.12.1920.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4

Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 10 s. 1
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 10 s. 2