Menu

Klingen

udateret #11 NKS 4722,4

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

1

Kære Poul
Der har været saa meget at tage Vare paa i Anl. af Udstillingen at jeg i lang Tid ikke har faaet skrevet til dig. Uds., den store Begivenhed, er bleven en kunstnerisk Sukces. Vi faar alm. Anerkendelse fra alle Sider - i hvert Fald de Sider vi bryder os om Anerkendelse fra - og Besøget er trods det elendige Regnvejr godt men vilde være 3 Gange saa stort hvis vi ikke havde faaet al den Regn især paa vore Søndage.
Nu sætter vi vor Lid til den sidste Søndag, den kan maaske klare meget. Katalogen faar vi sikkert Overskud paa men desværre naar vi næppe

2
frem til at Uds. kan bære sig med Entréen. Salget har været smaat som vi kunde vente jeg har solgt for c. 800 Vh Lundstrøm for en 1200 og Karl L. for 500 men disse Summer forøges forhaabentlig inden Enden. Blandt Kunstnere vækker Uds. megen Opsigt omend nogle Undermaalkere opholder sig over at vi tager Entré. Larsen Stevns tilbød at foreslaae os alle 4 til den Frie og Bøyesen os alle til Grønningen men begge de Tilbud har vi afslaaet. Hvorledes Pressen har stillet sig ved du sikkert.
Jeg er gennem Uds. kommen i

3
Forbindelse med et saakaldt Kattunstrykkeri i Vejle som vil have mig til at lave nogle Arbejder til dem. Da jeg sikkert tror det er noget for mig og at der ligger Penge at tjene der agter jeg at rejse et Par Dage til Vejle for at se paa Sagerne. Det vilde jeg saa kombinere med mit Ophold ovre hos dig maaske kunde jeg arbejde paa de Ting i Kjerteminde. Jeg maa blive her i Byen til Uds. slutter dels for Salgets Skyld for Transporten af mine Ting hjem og for Ordningen af mine Prioritets forhold ved Huset som endnu ikke

4
er gaaet i Orden
Uds. ser smuk og anselig ud.
Klingeværelset ordnede vi efter den Plan vi havde aftalt. Foretagendet "Klingen" faar et imponerende Omfang, vi har vundet en absolut Sejr. En af de første der ydede os sin Anerkendelse var Wanscher.- Jeg blev ringet op af Frk Melchior der var bekymret for sine H. C. Andersen cliché'er. Nyt Noedisk Forlag vidste ikke hvor de var henne. Hvis du ved det skulde du berolige hende angaaende deres Skæbne.
Mange Hilsener til jer begge
Din hengivne Axel Salto

Fakta

Brev

Dansk

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4

Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 11 s. 1
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 11 s. 3
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 11 s. 2
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 11 s. 4