Menu

Klingen

udateret #1 NKS 4722, 4

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Kære Poul

Hvad synes Du om disse Farver? Vil Du sende dem saa snart som muligt tilbage da vi maa have Hylstret under Arbejde hurtigt.
Jeg har valgt et svært hvidt Omslag til Bogen som vil staa smukt til det blaa Hylster.
Hvis det Papir vi venter paa ikke er kommet til Mandag tror jeg ikke at det kan nytte at vente længere, saa maa jeg finde det bedst mulige som kan skaffes straks men saa kan vi maaske have Bogen omkring den 10de. Jeg har nu tegnet alle Vignetter (33) og nogle af de helsides. De volder mig nogen Besvær at faa Form paa. Jeg laver dem som enkle lette Pennetegninger. Jeg haaber at

I vil synes om dem

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Jeg maa vel have dine sidste Abonnenter sendt herover. Du har jo Claus B. om ev. nogle andre.

Fakta

Brev

Dansk

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4. Den manglende del

Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 1 s. 1
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 1 s. 2