Menu

Klingen

1918, november

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto sender farveprøver til hylstret til Brorson-bogen og opdaterer Uttenreitter vedr. papirleverancen, som trækker ud. Salto er færdig med at tegne vignetter, men helsidestegningerne volder visse kvaler.

Transskription

Kære Poul

Hvad synes du om disse Farver? Vil du sende dem saa snart som muligt tilbage da vi maa have Hylstret under Arbejde hurtigt.
Jeg har valgt et svært hvidt Omslag til Bogen som vil staa smukt til det blaa Hylster.
Hvis det Papir vi venter paa ikke er kommet til Mandag tror jeg ikke at det kan nytte at vente længere, saa maa jeg finde det bedst mulige som kan skaffes straks men saa kan vi maaske have Bogen omkring den 10de. Jeg har nu tegnet alle Vignetterne (33) og nogle af de helsides. De volder mig nogen Besvær at faa Form paa. Jeg laver dem som enkle lette Pennetegninger. Jeg haaber at

I vil synes om dem

Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

Jeg maa vel have dine sidste Abonnenter sendt herover. Du har jo Claus B. om ev. nogle andre

Fakta

Brev

Dansk

Brevet er udateret, men kan dateres til november 1918 i kraft af omtalen af problemer med levering af papir, der vedrører Brorson-bogen. Sagen omtales i flere breve, dette er antagelig fra kort før et brev dateret 23.11., som også nævner 10.12. som mulig udgivelsesdato og har været vedlagt prøve på alternativt papir.

Bogen er Hans Adolph Brorson: Psalmer, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, med vignetter og helsider af Axel salto. Det lykkedes at få bogen ud i december 1918.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4.

Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 1 s. 1
Xxxx xx xx salto til uttenreitter udateret 1 s. 2