Menu

Klingen

1918-08-01

Afsender

Adam Fischer

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

På baggrund af udstillingen ”La jeune peinture francaise” mener Adam Fischer, at tendenserne i det parisiske kunstliv tyder på abstraktionens og kubismens endeligt og naturens og konstruktionens tilbagevenden. Også Picasso har over for Fischer kaldt kubismen en overgangsfase.

Transskription

1-8-18
Kære Salto!
Jeg skylder Dem et Par Ord om " la jeune peinture francaise"'s Udstilling. Det ser ud som om den "abstrakte" Kunst med Cubismen er en Passage der er ved at udspille sin Rolle. De bedste af de unge arbejder intimt efter Naturen samtidigt med at de stræber efter en meget fast Composition. Næsten allesammen søger de at give Rummet men samtidig at holde Billedtavlens Helhed. Man kunde sige at de bygger videre paa det 18ttende Aarhundredes Kunst med Impressionisterne og Cezanne som Mellemled. De søger at give den sande Farve. Bldt. de bedste er Corneau, Durey, Fournier, Favori. André Lhôtes Billeder viser at han ogsaa har forladt Cubismen.
Jeg talte med Picasso forleden, han mener ogsaa at Cubismen var en Passage, nødvendig men at, den maatte hvis man søgte at komme videre, som Rivera (der er den der først har set det) maatte føre til Sammensmeltningen af det abstracte og Naturen. Han selv var ogsaa i den sidste Tid begyndt paa helt "objective" Ting, for Resten havde han sendt sine fleste Ting væk fra Paris.
Venlig Hilsen
Deres Adam Fischer

Fakta

Brev

Adam Fischer tog i brevet fat på nogle af de temaer, han uddybede i sin artikel ”Moderne klassisk Kunst i Paris”, i Klingens anden årgang nr. 3

Paris

Brevkort, poststemplet i Paris
Arcueil-Seine
Av du Dr Durand No 17

Frederiksberg

Mr Axel Salto peintre artiste
Edv Glæselsvej 3
Kjøbenhavn F
Danemark

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.