Menu

Søgeresultater: 393

1917-09-22

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen siger ja til, at hans digt bliver trykt i Klingens novemberhæfte. Det er hans opfattelse, at kunsten er…

1917-09-24

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto omtaler den positive reaktion på annonceringen af Klingen i de københavnske dagblade, tilbuddet om Giersings ”Afo…

1917-09-25

Knut Hamsun

Axel Salto

Trods god vilje kan Knut Hamsun ikke påtage sig at skrive til tidsskriftet, da han er syg og overbebyrdet.

1917-09-26

Wilhelm Uhde

Poul Uttenreitter

Uhde giver gerne tilladelse til vederlagsfri oversættelse fra Rousseau-biografien til brug i Klingen og håber, at forla…

1917-10-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto redegør for de sidste tilretninger af Klingens første hæfte, der er på trapperne, om subskriptionsindbydelsen, de…

1917-10-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto glæder sig over Uttenreitters positive syn på Klingens første hæfte og kommenterer modtagelsen i øvrigt. Anker Ki…

1917-10

Christian Houmark

Poul Uttenreitter

Christian Houmark lover Uttenreitter, at denne vil modtage Politiken gratis fremover. Desuden beder han Uttenreitter se…

1917-10-09

Axel Salto

Anker Kirkeby

Axel Salto sender Anker Kirkeby oplysninger og synspunkter angående Klingen, bl.a. at tiden var moden til et kunstblad,…

1917-10-11

Sigurd Swane

Poul Uttenreitter

Sigurd Swane takker for kort og kommenterer Uttenreitters engagement i tidsskriftet og hans redaktørstatus samt en evt.…

1917-10-14

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto orienterer Uttenreitter om tidsskriftets andet nummer, der er ved at være på plads og bl.a. skal indeholde g…

1917-10-15

Johannes Buchholtz

Poul Uttenreitter

Johannes Buchholtz takker for det tilsendte hæfte af Klingen, som han bedømmer meget positivt, det gælder både Saltos o…

1917-10-17

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto sender en oversigt over stof til tidsskriftets andet og tredje nummer til udgivelse i november og december 1…

1917-10-17

Herwarth Walden

Poul Uttenreitter

Herwarth Walden takker for tilsendelsen af Klingen og giver tilsagn om udveksling med tidsskriftet Der Sturm.

1917-10-18

Carl V. Petersen

Poul Uttenreitter

Carl V. Petersen fortæller, at bogen om Niels Larsen Stevns kommer fra trykkeren den følgende uge. Han vil værdsætte en…

1917-10-22

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto synes ikke om de tilsendte eksemplarer af Der Sturm. Han er travlt optaget af de kommende hæfter af Klingen …

1917-10-27

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto sender korrektur på digte til det kommende nr. og opregner det endelige indhold, der på grund af udeblevet stof h…

1917-10-30

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto ser frem til samvær med Uttenreitter i København. Han forventer, at andet nummer af tidsskriftet bliver bedre end…

1917-11-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto sender positive kommentarer til Uttenreitters udkast til bogbind til Klingens første årgang og orienterer om…

1917-11-02

Ossian Elgström

Axel Salto

Ossian Elgström sender sympatitilkendelser med hensyn til Klingens program og giver tilsagn om at være behjælpelig med …

1917-11-09

Aage Marcus

Poul Uttenreitter

På grund af travlhed med to bogudgivelser må Aage Marcus dementere, at der skulle være en artikel til Klingen undervejs.