Menu

Søgeresultater: 65

1917-09-22

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen siger ja til, at hans digt bliver trykt i Klingens novemberhæfte. Det er hans opfattelse, at kunsten er…

1917-10

Christian Houmark

Poul Uttenreitter

Christian Houmark lover Uttenreitter, at denne vil modtage Politiken gratis fremover. Desuden beder han Uttenreitter se…

1918

Emil Bønnelycke

Axel Salto

Emil Bønnelycke sender et digt, som han finder udmærket, af en Tom Christensen. Han kommer selv og henter det igen, hvi…

1918-02-07

Sigurd Schultz

Axel Salto

Sigurd Schultz fremsender en pjece til anmeldelse i Klingen og beder redaktionen respektere, at den endnu ikke er udgiv…

1918-02-20

Sophus Danneskjold-Samsøe

Axel Salto

Sophus Danneskjold-Samsøe sender oplysninger til fotografier af afrikanske skulpturer, hvoraf nogle er tænkt til hans e…

1918-04-17

Emil Bønnelycke

Poul Uttenreitter

mil Bønnelycke sender digtet ”Sygeplejersken” tiltænkt Klingens maj-nummer 1918.

1918-04-22

Emil Bønnelycke

Poul Uttenreitter

Emil Bønnelycke kommer med kritiske bemærkninger til afvisningen af et tidligere fremsendt digt. Han kommenterer spørgs…

1918-04-29

Sophus Claussen

Axel Salto

Sophus Claussen må melde pas, når det gælder at digte om krigen til Klingen.

1918-06-06

Bertel Budtz Müller

Poul Uttenreitter

Bertel Budtz Müller takker for brev og harcelerer mod den golde realisme og kapitalismes udbredelse. Han står uforståen…

1918-06-22

Bertel Budtz Müller

Poul Uttenreitter

Bertel Budtz Müller sender mange hilsner til Uttenreitter fra gæsterne ved en alkoholisk sammenkomst hos Salto.

1918 medio august

Poul Henningsen

Poul Uttenreitter

Poul Henningsen takker for Uttenreitters modtagelse af hans tekst og kommenterer hans rettelsesforslag. Videre lover ha…

1918-09-28

Juho Rissanen

Poul Uttenreitter

Juho Rissanen takker for brev, foto og Klingen. Det morer ham, hvis tidsskriftet har fundet udbredelse i Finland, og ha…

1918-10-05

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted må blive lidt længere i København, da han har lovet Salto at prøve at skrive en artikel til det kommende n…

1918-10-05

Andreas Winding

Axel Salto

Andreas Winding vil sætte pris på nu at modtage Ovids Elskovskunsten såvel som Klingen. Han spørger, om den regelmæssig…

1918-10-25

Sophus Claussen

Otto Gelsted

Sophus Claussen har som lovet sendt Gelsted "de samlede". Claussen er ved at afslutte korrekturlæsningen af Løvetandsfn…

1918-10-29

Kai Friis Møller

Poul Uttenreitter

Kai Friis Møller takker for tilbuddet om at modtage hele første årgang af Klingen og forventer at kunne sende nogle ver…

1918-10-30

Leo Swane

Axel Salto

Leo Swane beder Salto om at få ejerens tilladelse til at fotografere Delacroix’ portræt af George Sand, da han gerne vi…

1918-11-23

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Der er problemer med leveringen af det ønskede papir til Brorson-bogen, men Salto foreslår, at de venter på det. Samtid…

1918-11-26

Helge Rode

Otto Gelsted

Helge Rode vil gerne, når han får bedre tid, sende et bidrag til Klingen. Han føler sig ikke forpligtet til at tage sti…

1918-11-27

Albert Naur

Axel Salto

Albert Naur giver tilsagn om at forsøge at udføre litografier til Klingen.