Menu

Klingen

1918-10-18

Afsender

Rudolph Thygesen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Rudolf Thygesen takker for brev og for det interessante tidsskrift og lover snart at sende nogle grafiske arbejder.

Transskription

Stabæk 18-10-18

Herr. Axel Salto
Jeg har med tak modtat Deres ærede skrivelse ad 12-9. d.aa. og en dermed medfølgende udmærkede kunstblad. "Klingen". Beklager meget at mit svar til Dem først kommer nu; men har i længere tid ligget paa reiser indi landet, og har ikke kunnet opgi mine mangfoldige adresser, saa den ikke er blit mig tilsendt. - Jeg vil med glæde modta Deres Tilbud at medarbeide i Deres kunstblad "Klingen", som jeg fandt baade interesant og fyldt med begavet kunst. Forløbig kan jeg kun sende Dem fotografier av mine malerier som jeg skal sende snarest; men da jeg, nu da mit Atelier er færdigbygget, for alvor kan arbeide med grafisk Kunst, maa jeg faa lov til naar jeg finder noget antageligt av mit arbeide, sende Dem det. - Det blir mest træsnit jeg arbeider med, da den passer saa godt for min teknik eller arbeidsmaate

Ærbødigst
Rudolf Thygesen

min adr:
Villa Mesnil
Stabæk. st. pr. Kristiania

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Der dukkede et træsnit af Rudolf Thygesen op i II. årgang nr. 5

Stabæk pr. Kristiania
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.