Menu

Klingen

1917-09-25

Afsender

Knut Hamsun

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Trods god vilje kan Knut Hamsun ikke påtage sig at skrive til tidsskriftet, da han er syg og overbebyrdet.

Transskription

Karl Isakson

Knut Hamsun!
Jeg vilde gjærne skrive litt for Dem, men kan ikke, jeg er saa daarlig og har desuten saa meget at skrive.
Deres ærbødige
Knut Hamsun
Larvik, 25/9-17.

Fakta

PDF
Brev

Dokumentet har påskriften ”Karl Isakson” øverst t.h. og består af to dele skrevet på samme ark, den anden dateret 5.12.18. Øjensynlig er der tale om Poul Uttenreitters afskrifter af to breve fra Hamsun. Begge dele er citeret udførligt i Poul Uttenreitter: ”Omkring Klingen”, i: Klingen 1942 (jubilæumsnummer) som var der tale om to selvstændige breve fra Hamsun. Om Karl Isakson har været budbringeren, får stå hen.

Karl Isakson