Menu

Klingen

1918 forår eller sommer

Afsender

Aksel Jørgensen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Aksel Jørgensen afslår at bidrage til Klingen på grund af tidsskriftets omtale af Grafisk Kunstnersamfunds udstilling i Kunstindustrimuseet.

Transskription

Hr. Axel Salto

Jeg har modtaget Deres Brev om et Træsnit til "Klingen", og beklager, ikke at kunde imødekomme Dem. Bladets Opførsel over for vor Grafiske Udstilling i Efteraaret er den directe Aarsag dertil
Deres
Aksel Jørgensen
Caroline Amaliesvej
Lyngby

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det udaterede brev må være senere end udgivelsen af Klingens februarhæfte 1918, der omtaler Grafisk Kunstnersamfunds udstilling i Kunstindustrimuseet i efteråret 1917. Da der refereres til den udstilling som i efteråret, må brevet antages at være fra forår eller sommer 1918.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.