Menu

Klingen

1920, efter 20. februar

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted opsummerer indholdet i de kommende hæfter af Klingen, der gerne skal være færdige inden Axel Saltos afrejse i slutningen af marts. Van Gogh-brevene forekommer stadig vigtige, selvom noget tidligere har været trykt. Gelsted forudser, at han må overtage det løbende redaktionelle arbejde, hvis Poul Henningsen bliver indkaldt som soldat, og nævner Saltos dekorationer, der bliver smukke.

Transskription

Kære Poul.
Vi vilde gerne saa snart som overhovedet gørligt have næste Hefte redigeret færdigt af Hensyn til Axels afrejse sidst i Marts. Foreløbig stiller Indholdet sig saaledes:
Billeder:
Sigurd Swane: 5-Farve-Lit.
Træsnit af Peter Hansen
" " af Borch
Et indklæbet Lit. paa farvet Papir
4 Klicheer.
-- 8 Sid.

Tekst:
1. Sid Otto Gelsted: Ostwalds Farvelære.
2. Sid J.C. Kall: Herbert Iversen
3. Sid. Leonardo da Vinci: Aforismer og Sentenser.
1. Sid. Anmeldelse af Salomonsen (den vilde jeg gerne have Lov at skrive alligevel).
1. Sid. Bønnelycke: Digt fra Budapest.
1. Sid. Lyrisk Bidrag (Nygaard, Kai Friis-Møller?)
1. Sid. Noter
-- 10 Sid.
Altsaa i alt 18 Sider.
Nu er det, vi meget gerne vilde have tre, maaske fire Sider Overs. af Van Gogh-Brevene. Jeg synes ikke, der er noget i Vejen

for at genoptrykke et af de Breve, du har oversat i sin Tid i Goldschmidts lille Skrotblad, som vi selvfølgelig ikke ved eksisterer. Kan du ikke, hvis du bifalder Planen, tage fat saa snart du har Tid - saa skal du ogsaa faa sendt den franske Udgave til at revidere efter. Vi har skrevet til Fru Mogens L. efter den.
Det førstkommende Hefte er færdigt redigeret, og vi mangler kun et Foraarsdigt af Bønne, men det kommer i Aften. Trykningen begynder paa Mandag. Saa det faar du snart.
Lad os snart høre lidt om, hvad du mener.

Poul Henningsen skal maaske ind og være Soldat (hvis han ikke bliver kasseret); i saa Fald maa jeg overtage den løbende Redaktion. Red.s Adr. bliver dog Henningsen.

Axel arbejder stadig paa Fresker Dekorationerne, der bliver smukke, og Kamma tilbringer sin Tid med at rende fra det ene Paskontor til det andet.
Venlig Hilsen fra os alle til jer alle!
Din hengivne Otto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev må på basis af omtalen af to numre af Klingen, februarhæftet og forårshæftet 1920, dateres til februar 1920. På basis af de specifikke kommentarer til van Gogh-oversættelsen er det formentlig senere end både brevet fra Gelsted til Uttenreitter 20.2.1920 og de to breve dateret Febr. 1920.

Det stof, Gelsted opremser, endte med at komme i flere forskellige numre af Klingen.
Goldschmidts "Skrotblad" hentyder til Det nye Kunstblad, redigeret af Ernst Goldschmidt, der udkom 1910-1911 og i marts-, maj- og sommernummeret 1911 bragte uddrag af van Gogh-breve oversat af Poul Uttenreitter.
Axels dekorationer må være de samme, som blev nævnt som en mulig opgave i Gelsteds brev til Uttenreitter 21.1.1920, Axel Saltos vægpaneler udført til J. Madsen-Mygdals spisestue i lejligheden i Stockholmsgade.

København

Brevpapir: KLINGEN

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4