Menu

Resultater: 10

1917-08-29

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto takker for brev og arbejdsiver og fremfører sine synspunkter på tidsskriftets navn, som han og Uttenreitter er ...

1917-09-15

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto takker for tilsendte bidrag til tidsskriftets første hæfte, der mangler dog bidrag fra andre end ”Tordenskjolds...

1917-11-27

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto opsummerer indholdet af decemberhæftet 1917, der desværre bliver uden digte af Sigurd Swane, men til gengæld me...

1917-12-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto fremsender nogle fotografier og et modtaget digt. Tidsskriftet går godt. Det er dagen for tredje hæftes udgivel...

1918, mellem 28/10 og 2/11

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto lover at sørge for blomster til Walt Rosenbergs grav. Han finder det morsomt, at Uttenreitter har fået nog...

1918-03-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto sender oplysninger om Klingens martshæfte 1918, hvor en artikel af Herwarth Walden er udeblevet, hvorfor en ove...

1918-05-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Mappen med Jens Adolf Jerichaus raderinger fremsendes. Salto kommenterer billedkvaliteten i Klingens maj-nummer og ha...

1918-10-29

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto overbringer den sørgelige meddelelse om Walt Rosenbergs pludselige død dagen forinden. Det kniber i forvej...

1918-11-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto underretter Uttenreitter om trykningen af bogen med Brorsons salmer og diskuterer forskellige muligheder m...

1918 december

Anker Kirkeby

Axel Salto

Anker Kirkeby takker for den smukke bog og beklager, at Walt ikke kan glæde sig sammen med dem.