Menu

Resultater: 26

1917-07-30

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted opdaterer Uttenreitter om nyheder fra den litterære verden, bl.a. nye udgivelser af Jóhann Sigurjónsson og…

1917-12-15

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto fremsætter synspunkter på Johannes Larsens egnethed i Klingens spalter og om det ønskelige i at bringe træsn…

1917-12-19

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kommenterer nogle af Sigurd Swane fremsatte kritiske vurderinger af tidsskriftets billedbrug og de hyppigt t…

1918-04-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker for brev og fotografier og fremsætter diverse forslag til billedmateriale til kommende numre af Kling…

1918-05-09

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Mappen med Jens Adolf Jerichaus raderinger fremsendes. Salto kommenterer billedkvaliteten i Klingens maj-nummer og har …

1918 juni

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto beder om omgående tilsendelse af Bønnelyckes digte og argumenterer for optagelse af digtet ”Berlin” i Klinge…

1918-07-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto med familie planlægger en uges ophold i Kerteminde i begyndelsen af august og spørger til logi. Der er meget…

1918-09-05

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto ønsker at tage imod et tilbud fra Steen Hasselbalch om at overtage Klingens ekspedition. Den kommende årgang…

1919-01-18

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted har endnu ikke fundet et værelse i København, så han har et stort ansvar for Klingens forsinkelse, men jan…

1919-02-13

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted sender Knud Lyhnes digte til Uttenreitter og opsummerer indholdet af Klingens kommende nummer. Endvidere f…

1919-02-14

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto regner med, at Uttenreitter har hørt om Gelsteds bog om moderne dansk kunst. Der er en overflod af stof til …

1919-03-01

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted er enig med Uttenreitter i den positive bedømmelse af Seedorfs digt. Han kan berette om Johannes Larsens a…

1919-03-07

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto diskuterer indholdet til Klingens Marts-nummer 1919, hvor der er masser af billedstof, og orienterer om plan…

1919-03-30

Otto Gelsted, Axel Salto

Poul Uttenreitter

Brevet indeholder en side fra Axel Salto og en side fra Otto Gelsted (bagsiden). Salto fortæller om Klingens *april-num…

1919 september

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Familien Salto har usædvanligt travlt med udstillingsforberedelser, fremstilling af værker, besøg af Lundstrøm og Wende…

1919-10-29

Peter Hansen

Poul Uttenreitter

Peter Hansen vil gerne stille sin sparsomme grafiske produktion til rådighed for Klingen, men er i tvivl om, hvorvidt d…

1919-11-04

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto takker Poul Uttenreitter for brevet, der var opmuntrende. Salto tager imod Uttenreitters tilbud om grafiske …

1920, mellem 20. februar og 25. marts

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto har givet besked til Lundstrøm om Johannes Larsens ønske om erhvervelse af hans litografimappe og glæder sig…

1920-03-XX udateret #3

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

Otto Gelsted fortæller, at Kamma og Axel Saltos og Vilhelm Lundstrøm snart rejser. Han sender nogle digte, bl.a. af Wil…

1920, august

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto beklager, at han ikke har nået at besøge Uttenreitter i Kerteminde. Han har haft alt for travlt med Klingen