Menu

Klingen

1919-03-30

Dokumentindhold

Brevet indeholder en side fra Axel Salto og en side fra Otto Gelsted (bagsiden). Salto fortæller om Klingens *april-nummer, hvor der bl.a. kommer en myte af Johs. V. Jensen, endvidere om Chr. Catos rejse til Norge, hvor adskillige kunstnere erklærede deres støtte til *Klingen. Gelsted forklarer, at grunden til, at bogen med Johs. V. Jensens malayiske myter ikke bliver til noget, er Jensens irritation over moderne kunst og travlhed med andre bøger.

Transskription

30 - 3 - 1919

Kære Poul
Vi er nu i Færd med at planlægge Klingens April-Nummer, som vi helst skulde faa frem i rette Tid. Sagen
Vi faar, som Otto vil forklare, en malayisk Myte af Joh. V. Jensen som jeg har tænkt at lave nogle Billeder til (Omslag Farvelitografier o.s.v) Desuden har vi et Litografi af Gudmund og faar en Artikel af Poul Henningsen i alt desuden kan vi bringe et Litografi (Farve) af Johannes Larsen i alt c 8 Sider. - Jeg talte igaar med Cato der har været paa en Forretningsrejse til Norge og talt med Werenskjold Munch Henrik Sørensen Pola Gauguin og andre. De var alle meget interesserede i Klingen og syntes at det var et Foretagende der absolut maatte fortsættes saa længe som muligt. Henrik S. havde i en offentlig Forsamling af Kunstnere talt om Kl. og opfordret alle de tilstedeværende til at abonnere paa det.
P. Gauguin vilde regelmæssigt anmelde Kl. i Tidens Tegn hvor han er Medarbejder. Jeg vil nu gøre et Forsøg paa at faa et Bidrag fra Munch og Sørensen til et senere Norsk Nummer. - Da nu den samlede Bog med malayiske Myter af J.v.J ikke bliver til noget maa vi se at udpønske noget andet som kan bruges til Udgivelse med Billeder. _Du kan vel ikke finde paa noget spændende? _

Hvordan har I det ellers i Kjerteminde. Lader Foraaret ogsaa vente paa sig hos Jer? Venlig hilsen til jer Begge
fra din hengivne
Axel

P.S.
Kære Poul.
Johs. V. er i denne Tid saa irriteret paa moderne Kunst, at en Alliance mellem ham og Klingen vilde være unaturlig. Og han skal have saa mange Bøger ud i Aar, at han i al Fald ikke kunde love os Mytesamlingen til Efteraaret (en ny Ur-Myte "Gulung-Api" om den førglaciale Skov udkommer til Eftaraaret + en Bog om Las (der med 3 Maaneders Mellemrum skal efterfølges af en Bog om Syberg og en om Peter Hansen) + et nyt Oplag af "Bræen" og nu Whitmanbogen. Johs V. mener, at et Bind eksotiske Noveller ogsaa i Aar vil overbelaste hans Publikum. Men Hovedaarsagen til, at han springer fra, er naturligvis svigtende Sympati for "Klingens" Bestræbelser.
Vi maa saa nøjes med den ene malayiske Myte, han forærer os, og som vi vel kan naa at faa paa Næste Nr. - Manuskriptet faar vi allerede i Overmorgen. Salto tænker at lade Omslagssiderne og et Par Farvelitografier + en For- og Eftervignet indgaa som Illustrationer til Myten. Saa det er jo altid noget. - Skriv bare til Buchholtz, vi skal jo snart igang med Sommer-Dobbeltheftet; Kai F. M. synes jeg derimod ikke vi skal risikere
Vi skal nok sørge for at Seedorf faar Bladet

[lodret i venstre margin]
tilsendt, ogsaa de udkomne Nr. af 2. Aarg. Hils Bodil paa det bedste. Ida hilste jeg paa forleden, hun gik sammen med jeg formoder hendes Hugo.
Johs. V. kommer til Kerteminde i Paasken, jeg engang i Maj el. Juni. Din Otto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der kom ingen artikel af Poul Henningsen i april-nummeret.
Tidens Tegn var et af Norges største dagblade. Det udkom i Oslo 1910-1941.
Med "Gulung-Api" må menes bjerget Gunung-Api, der optræder i Johs. V. Jensen: Det tabte land (Den lange rejse, 4), der udkom i 1919. Det var ikke alle Jensens udgivelser, der blev til noget, men i 1920 kom bogen Johannes Larsen og hans billeder.
Whitman-bogen er Walt Whitman: ”Digte”, i udvalg og med indledning af Johannes V. Jensen og Otto Gelsted, der udkom i 1919.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4