Menu

Klingen

1927-03-28

Afsender

Poul Henningsen

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Poul Henningsen takker Salto for mapperne, som har begejstret Thorkild Henningsen. Selv vil PH have sin indrammet. Han beklager, at han ikke har haft mulighed for at besøge familien Salto i Cagnes, sender en pornografisk vise, et hæfte af Kritisk Revy og foreslår et udstillingssamarbejde mellem Kritisk Revy og De 4.

Transskription

Charlottenlund, d. 28/3 27.

Kære Axel.
Tak for dit Brev af 11/3. Thorkild har nu modtaget Mapperne og er meget begejstret. Jeg har endnu ikke skaffet mig min indrammede, men jeg glæder mig. Tror du at Farverne er saa lysægte, at vi ikke behøver at tage Hensyn til Solen ved deres Anbringelse?
Desværre blev det ikke til noget dennegang med min Rejse til Cagnes - det kneb med disponible Penge, og Humøret i Forretningen var paa Grund af den lyse Tid, hvor Salget jo gaar ned - lidt sløjt, saa der kunde der ikke hentes Reserver. Men før eller senere bliver det naturligvis til noget.
Jeg sender dig første Hefte af K.R. 1927 og haaber at høre et Par Ord om dit Indtryk. Th. bor her paa Rekreation, og sætter Vejen paa den anden Ende. Vi har det hyggeligt og kommer meget sammen med den straalende Botved og Vilhelm Nielsen.
Af pornografisk Nyt er der ikke meget. Jeg har ikke Tid. Du skal dog vide at "En liden sangtimental Skønsang, som at der hedder raadden Kusse" nu har faaet Undertitlen: "Eller Pusse-Pedersen paa Horehus" Endelig hidsætter jeg de Linjer, jeg i Paris i min Sygdom foredrog for dig paa Melodien: Du gamle Maane - for at I kan have lidt at synge dernede i de lange Vinteraftner:
Hver Dag i Maaneden. Ja hver eneste i Maaneden. Maa jeg møde hos Konen. For hun ikke skal haane den.
Det er mit Livs Ironi. Hver Nat hænger jeg i.
Men en Gang om Maaneden. Ja kun én Gang om Maaneden. Saa sover jeg ude. For jeg er nødt til at skaane den.
Saa tar jeg paa Afholdshotel. Og betjener mig selv.
Skriv lidt og hils Kamma Børnene
Din
Poul [tilføjet med blyant]: Henningsen?
./. Hefte 1927

vend

P.S.
Vi roder lidt med Planerne om en Kritisk Revy-Udstilling, som paa en ny og populær Maade skulde vise positivt, hvad vi kæmper for i Bladet. Jeg har rent privat faaet den Idé at vi maaske kunde udstille sammen med de Fire. Det kan være, at det svækker Indtrykket af de Fires Udstilling som en afsluttet Helhed, og ingen af os vil føle os det ringeste brøstholdne dersom I skulde foretrække som sædvanlig at være Jer selv.
Tænk over det og meddel mig med et Par Ord, om det har jeres Interesse.
PH

Fakta

PDF
Brev

Dansk

K.R. er tidsskriftet Kritisk Revy.
Idéen med den fælles udstilling blev ikke ført ud i livet.

Charlottenlund

Brevpapir:
Kritisk Revy
Sundvænget 47, Charlottenlund
Telf. Helrup 2686 Postkonto No. 1307

Frederiksberg
Anders Peter Botved
Thorkild Henningsen
Vilhelm Nielsen
Kamma Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.