Menu

Klingen

1919-05-13

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opsummerer indholdet af maj-hæftet af Klingen, hvor de mangler en side. To artikler er udeblevet. Til juni-juli-hæftet er der enkelte bidrag, men Salto forudser, at de bliver nødt til at oversætte et eller andet, evt. fra Apollinaires bog om Kubisme. Han beder Uttenreitter snarest sende udkast til prospektet, som han mener vil resultere i en del indtægter.

Transskription

13/5 1919

Kære Poul
Tak for Brevet. Det er godt du begynder at tænke paa Stof til Juni-Juli Heftet det er ikke et Øjeblik fortidligt. Vi har altsaa foreløbig en Side Buchholtz da vi vel efter al Sandsynlighed bruger det. og en Art. af dig om den dysmorfiske Strid. Det er jo allerede en Begyndelse. Saml kun saa meget du kan. Til Maiheftet har vi nu: Artikel af Frederik Poulsen om den græske Statue fra Epidauros med et smukt Fotografi (2 Sider) Farvelitografier af Lundstrøm og mig.
Artikel om Karl Larsens og Lundstrøms Uds. af Poul Henningsen norske Digte af Alf L. o.a, Litografier af Karl Larsen og Stenersen Træsnit af S. Swane og ev. bag paa Omslaget et af mig hvis jeg kke kan faa andre.
Desuden maaske et Litografi af Svend J.
Mogens har jo sendt os nogle Digte. Har du set dem? Vi mangler med alt dette en Side Stof, men der kan vi nok faa et el. andet. Vi er blevet snydt for to Art. vi havde haabet paa.
Vi bliver nok nødt til at finde et el. andet at oversætte til Dobbeltheftet tror du ikke? Der er f. Eks en Bog af Apollinaire om Kubisterne maaske den

kan bruges, eller ved du noget.
Jeg venter nu paa det Udkast til Prospektet til Omslaget. Jeg tror at vi kan faa en Del Penge ind paa den Historie.

Venlig Hilsen

Din hengivne
Axel Salto

p.s. Jeg vil egentlig gerne have det Udkast til Prospekt saa snart som muligt da vi skal have skrevet en Del Breve paa Grundlag af det.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den omtalte bog om kubisterne må være Guillaume Apollinaire: Les Peintres Cubistes, Méditations Esthétiques, 1913.
Prospektet, som Uttenreitter skulle sende, omhandlede sandsynligvis den mappe med otte litografier af Axel Salto, der ikke blev til noget.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4