Menu

Klingen

1918 medio august

Afsender

Poul Henningsen

Dokumentindhold

Poul Henningsen takker for Uttenreitters modtagelse af hans tekst og kommenterer hans rettelsesforslag. Videre lover han at sende det til Klingen, hvis han skulle få skrevet noget mere.

Transskription

Guldbergsgade 105
L

Herr Paul Uttenreitter
Mange Tak for Deres Modtagelse af mit Produkt og for Deres venlige Brev Ogsaa Deres Rettelser har det været mig en Glæde at modtage. 2 Ting vil De træffe igen i uforandret Form det er Linjen med "sjældent" og "aldrig" (Disse Ord indeholder et

Fingerpeg med Hensyn til Forholdet mellem hvad hun giver og tager som jeg nødigt vil undvære) men her er Tegnsætningen forbedret synes jeg -
Og endelig Linjen om hendes Skønhed med de mange Bogstavrim - det er mig ikke muligt at finde andre rammende Ord for den indre Glans af Metal som skal skinne ud af hende. Men Sætningen er ikke helt god desværre

Endelig er der rettet et Par Trykfejl.
Den ene (Haar i stedet for Hoved) har bragt mig i Tvivl om hvad der er bedst
Hvis De Herr Uttenreitter finder Trykfejlen bedre end Manuskribtet beder jeg Dem have Ulejlighed med igen at rette det - andet har jeg ikke skrevet. Sætter jeg engang noget sammen kommer jeg fortrøstningsfuldt til Dem.
Deres
Poul Henningsen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev skal antagelig dateres til midten af august 1918. Det vedrører Henningsens tekst ”Erindring”, der blev bragt i Klingens august-september-nummer 1918, og som var vedlagt et brev fra Salto til Uttenreitter, som er udateret, men som formentlig skal dateres lige før 9.8.1918. Henningsen har i mellemtiden nået at modtage Uttenreitters rettelsesforslag.

København

Hotel d'Angleterres brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.