Menu

Klingen

1919-07-03

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto diskuterer omslaget til det næste nummer af Klingen og foreslår at oversætte et uddrag af Delacroix' dagbøger til det tredobbelte septembernummer. Salto sender Uttenreitter nogle digte til vurdering, bl.a. et af Georg Nygaard, som Gelsted synes godt om.

Transskription

3 - 7 - 1919

Kære Poul

Hvordan har du tænkt dig det Omslag til Klingen, der skal da vel en Tegning komponeres ind mellem Bogstaverne? sender du mig den senere; naa der er jo Tid nok vi kan jo tale om det i Kjerteminde. Hvis der paa Grund af P. Henningsens og din Art. skulde blive os tilsendt nogle Modartikler kunde der jo være Grund til at udsende et Julinummer da det Stof ikke kan vente men foreløbig synes jeg vi skal blive staaende ved Tanken om et 3 _dobbelt _Nr. Til dette har jeg tænkt at vi skulde bringe et Uddrag af Delacroix's Dagbog som kan oversættes nemt fra Tysk. Kender du den. Den er fuld af morsomt baade aktuelt og kunst- og literaturhistorisk Stof. Jeg har laant Otto Bogen, han er meget ivrig efter at faa det Stof frem. Var det ikke noget for dig at oversætte til nogle Sider af det (ev. 4 Sider)
Det er meget let Tysk (oversat fra Fransk); det rene Morskabslæsning.
Ellers har vi faaet tilsendt et nyt Digt af Nygaard som efter Ottos Mening er virkelig godt, jeg har ikke set det. Endvidere har jeg faaet vedlagte anonyme Digt tilsendt. Vil du ikke sende det til Otto naar du er færdig med det saa kan han ogsaa tage Stilling til det. Endvidere sender jeg 4 Digte jeg lige nu modtog maaske du ogsaa vil sende dem videre.

Venlig hilsen
Din hengivne
Axel Salto

[vertikalt i venstre margin]:
Jeg havde selv tænkt at tegne Omslaget til den færdige 2den Aarg. Jeg har ogsaa syslet med det. Har du tegnet noget?

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der indgik en oversættelse af Delacroix, "Forsøg paa en Ordbog over de skønne Kunster", i det tredobbelte nummer, der afsluttede tidsskriftets II. årgang.

Frederiksberg
Kerteminde
Eugène Delacroix
Otto Gelsted
Poul Henningsen
Fredrik Nygaard

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4