Menu

Klingen

1918-08-09

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto samler op på stoffet til Klingens septemberhæfte 1918, hvortil der er rigeligt billedstof, men måske kommer til at mangle tekst, så at redaktionen kan blive presset til at bringe Herwarth Waldens artikel.

Transskription

9-8-1918

Kære Poul
Nu maa vi begynde at samle Stoffet sammen til September Heftet. Hvis det du faar fra Uhde ikke indeholder noget nyt og der ikke kommer noget fra Alf Larsen er jeg bange for at vi maa tage Waldens Art. Det er jo heller ikke givet at Art. om Oliefarve (Emil Petersen) kan fylde hele 5 Sider. Waldens Art. kan tage 4 Sider Kan vi faa disse fra Alf L. og U. er det jo godt men vi har ikke saa megen Tid da Faktoren hos Cato er syg og det hele gaar noget langsomt. Det er jo ogsaa et Dobbelthefte.
Listen ser saaledes ud:
Alf Rolfsen Art. (om Fotografi) 2
Indholdsfortegnelse 2
Digte (P.H. Eldh. Levy) 3
Matisse (Apollinaire) 1
Walden (ev. Alf L og Uhde) 4
Emil Petersen Art. 5

Af Billeder har jeg en Del liggende. Vi bringer Gengivelse efter Svend Johansen og enten Scharff eller Zeuthen som jeg begge har Gengivelser efter. Desuden har jeg tænkt at bringe din Tegning af Svarre fra Christiansø hvis den kan føres over paa Sten. Desuden forsøger jeg at faa et Litografi af Grünewald som er her i Byen. Billedstof skorter det ikke paa. Send mig P.H.s Digt. Lad mig høre om du ellers har noget, venter at faa noget eller selv skriver paa noget.
Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det blev ikke nødvendigt at bringe Herwarth Waldens artikel.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.