Menu

Klingen

1918-07-21

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for kort og opsummerer det sidste hæfte i Klingens I. årgang, som det tegner sig p.t. Han argumenterer for en udførlig indholdsfortegnelse, idéerne til den kommende årgang vil han til gengæld helst drøfte med Uttenreitter i Kerteminde. Han kommer antagelig alene, men rejsen afhænger af færdiggørelsen af nogle store bestillingsopgaver.

Transskription

21-7-1918

Kære Poul
Tak for dit Kort. Det er rart at Uhde synes om Klingen. Kan vi faa en Rousseau artikel til Sept. Heftet saa meget bedre. Saa vilde jeg sikkert (med en Art. paa 3 à 4 Sider fra Rousseau Uhde) have Stof nok
Jeg har dette: Artikel af Konservator Petersen om Olieteknik (Afslutning) c. 5 Sider
Artikel af Alf Rolfsen om Fotografi c. 2 "
Art. af Uhde c. 4 "
Digte af Eldh Louis Levy 2 "

saa kan jeg vente noget fra Poul Henningsen (som kan skrive men ikke altid er interessant) fra Leo hvis jeg prajer ham. Saa har jeg den Artikel af Walden liggende c. 4 Sider og hvis saa endelig du laver en Indholdsfortegnelse (2 Sider) skulde der jo være nok Læsestof til et Dobbelthefte. M.H.t Indholdfort. vil det ikke se lidt pretentiøst ud at opnotere hver Vignet og Alt? Der er det som taler for det at man maaske sparer at blade formeget rundt i Bogen der hvad Omslagene angaar helst skal spares saa meget som muligt; det synes jeg i hvert Fald man skulde bemærke som Grund til at man har sat Indholdsf. ind. Hvis du vil lave den (jeg skal saa selv føje sidste Heftes Indhold til) kan vi jo bruge den hvis der ikke ligefrem kommer Overflod af Stof som ikke tillader det, men det sker jo sjældent
Angaaende næste Aargang vil jeg helst tale med dig personlig om den, det er noget omstændigt at forhandle pr. Brev om Enkeltheder. Jeg ser nok at jeg vil blive nødt til at tage over til Kjerteminde hvis jeg paa nogen Maade faar Tid. Der maa jo nemlig i Sept Hefte staa et Prospekt for den kommende Aargang, ligeledes en Supskriptionsindbydelse til Brorsonbogen. Min Rejse afhænger af om det store Billede til det Kinopalæ

lykkes for mig eller ikke, jeg faar først Lærredet (3 x 4 Al) imorgen. Hvis det volder mig Vanskelighed tør jeg ikke rejse men maa nøjes med at fremstille Planen i Brev. 1 Billede (1 x 2 meter) har jeg færdigt og to Portrætter er næsten færdige saa det er kun det store der kan volde virkelige Bekymringer.
Jeg har nemlig ogsaa et Relief i Arbejde jeg stod med det da jeg fik Bestillingen og det kræver megen Tid og maa være færdigt inden jeg rejser. Naar jeg kommer er det ganske sikkert alene.
- Hvis du altsaa kan skaffe Art. om Rousseau fra Uhde og Art fra Alf Larsen og den Indholdsfortegnelse skulde vi kunde klare os til Sept.
Sender du saa i Samarbejde med Fru Galster nogle Broderier. Jeg skal anmelde dem og sende dem ind hvis de kommer!

Venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Der kom ikke en artikel mere af Wilhelm Uhde.
Det store maleri, der optager Salto, må være Christian IV i slaget ved Lutter am Barenberg 1626, malet til restauranten i Kinopalæet, som han udsmykkede sammen med Svend Johansen og Mogens Lorentzen med motiver fra de oldenborgske kongers liv. Opgaven er nævnt i hans brev til Uttenreitter 12.7.1918.
”Fru Galster” er Gerda Galster, som havde udført de broderier efter Poul Uttenreitters tegninger, der blev udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.