Menu

Klingen

1918-11-26

Afsender

Helge Rode

Modtager

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Helge Rode vil gerne, når han får bedre tid, sende et bidrag til Klingen. Han føler sig ikke forpligtet til at tage stilling til de unge malere, men udtrykker tilslutning til tidsskriftets litterære linje.

Transskription

26/11 - 18

Kære Herr Gelsted!
Jeg har rigtignok ikke modtaget "Klingen" endnu; men det spiller forøvrigt ingen afgørende Rolle. Jeg skal jo ikke gaa god for alle de Billeder unge Malere maler. Jeg har seet at der er gode Ting

imellem og Hovedsagen er, at Bladets litterære Retning falder sammen med min egen og dette har jeg faaet bekræftet ikke blot gennem vor Samtale; men det var mig indlysende allerede da jeg læste Deres første lille Bog, i altfald for mange væsentlige Tings Vedkommende.

Jeg vil altsaa gerne give Dem et Bidrag; men vil De have en Smule Taalmodighed? - Sagen er den, at jeg har liggende en Del Digte, som er næsten færdige; men at faa dette næsten ud af Verden tager oftest mere Tid end hele Resten og jeg har for

Øjeblikket mange andre Ting i Hovedet.
Altsaa saa snart jeg kan!
Med venlig Hilsen
Deres forbundne
Helge Rode

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Helge Rode fik sendt et digt, som blev bragt i Klingens februarhæfte 1919.

København

Helge Rodes brevpapir
Allégade 4, st., København F.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.