Menu

Klingen

1918-10-25

Afsender

Sophus Claussen

Modtager

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Sophus Claussen har som lovet sendt Gelsted "de samlede". Claussen er ved at afslutte korrekturlæsningen af Løvetandsfnug og er tilfreds. Til gengæld kan han ikke finde digtet "Et Hexameterbrev", så det må vente.

Transskription

Kbhv. F.
25.10.18
Hr. Otto Gelsted
Vi sendte Dem forleden "de samlede" - efter Løfte.
Jeg haaber, De har faaet dem - ?
Jeg er nu paa sidste Ark af Korrekturlæsningen til Løvetandsfnug - og tilfreds som Herren var paa den syvende Dag, da han varmede sin Skorsten ved alt det gamle Skrab og drak et Glas med sig selv i fuld Anerkendelse.
Det var naivt af ham. Kritiken er senere faldet over ham.
Jeg skylder Hr Uttenreitter Brev. Han har skrevet til mig og bedt om mit Hexameterbrev om Albert Gottschalk. Men Brevet er desværre sunket ned i en af Papirbunker-

ne; jeg har forsøgt at diktere det efter Hukommelsen, men stoppede midt i.
Vi maa derfor vente med dette.

Venlig Hilsen
Deres
Sophus Claussen

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Digtet, "Et Hexameterbrev", blev fundet og bragt i Klingens novemberhæfte.

København

Sohus Claussen. Smallegade 2AIV
Kbhv. F

Kerteminde

Hr. Forfatter Otto Gelsted
Kjerteminde

Det Kongelige Bibliotek, NKS 5225, kvart