Menu

Klingen

1918 august

Afsender

Alf Larsen

Modtager

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Alf Larsen takker for brev. Han er på vej til Norge, men skynder sig at sende nogle digte til Klingen, skønt de kunne have fortjent en yderligere gennemgang, men han har forstået at det haster. Senere vil han sende noget prosa. Han kommenterer en artikel af Gelsteds om Rathenau og sender sluttelig nogle forklaringer til sine digte.

Transskription

[på hovedet øverst på arket:]
Kald dem fek. To digte
av Alf L.

Fr.havn torsdag morgen.

Kjære Otto Gelsted,
Tak for dit brev, jeg var paa Vældegaard da jeg fik det, men nu er jeg i Fr.havn paa vei til Norge igjen. Desværre har jeg heller ikke dennegang andet end nogle vers at sende Klingen, de skulde vist ovenikjøbet ha været gjennemgaat lidt nøiere, men nu faar I se, jeg skynder mig at sende dem da jeg hører det dreier sig om septemberhæftet. Hvis Klingen lever og blir bestaaende, hvad jeg haaber, saa har jeg nu som flere gange nævnt en hel del

smaaprosa, som jeg tror vilde være meget god. Jeg skal gjøre mit bedste for at faa noget skrevet av, men mit bedste i den retning er som du ved mit værste.
Det var kjedelig jeg ikke kunde komme til Kerteminde denne gang heller, men jeg var kun hernede i 14 dage og var av visse aarsager bundet til Kbh.
Jeg haaber du har det godt, Vældegaard skal abbonere paa Fyns Venstreblad og klippe dine anmeldelser ud til mig. Den i Tilskuren om Rathenau var virkelig aldeles udmærket saa lille den var, klar og overlegen, jeg synes ikke du før har skrevet

saa klart og sikkert som der, men jeg har jo ikke set noget av dig paa længe, av prosa da.
Garde erklærte at du ikke hadde taget tilstrækkelig hensyn til Rathenaus laan fra den ældre tyske filosofi, men jeg formoder det var sin kjæphest han der red. Hils Uttenreiter meget fra mig og vær selv hjertelig hilset fra din
Alf Larsen.

i otte dage fra i dag er min adr. Gyldendal Kristiania, derefter Hudø pr Tjømø
(vend!)

Du finder endel norske ord og udtryk i digtene:
"Gjøre opvarme" vil sige at tænde ild, varme betyder baade varme og ild ialmindelighed og baal (eller ildsted) isærdeleshed. Man siger aldrig paa norsk: "kast det i ilden", men "kast det paa varmen.
Gnur vil sige maser, driver paa men i mindre stil, nærmest "aser".
Havskaar er en stor maage, graamaage.
Jeg skulde egentlig ha sendt dig en halv snes stykker til udvalg, men "Julehelg" skulde ogsaa ha nogle og jeg er bange for de blir fornærmet hvis de har været trykt før. De to jeg her sender dig er saavidt jeg kan se de bedste, de andre skal jeg sende dig til
[lodret i venstre margin:] gjennemsyn og mulig avbenyttelse senere.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det udaterede brev vedrører de to digte, der også kommenteres i Alf Larsens breve til Uttenreitter 13.8. og 14.8.1918, og det må dateres i ugen før disse breve, da det er skrevet i slutningen af den 14-dages Danmarksrundtur, der nævnes som afsluttet i brevet til Uttenreitter 13.8.

Der hentydes til Otto Gelsteds artikel ”Walther Rathenau” i tidsskriftet Tilskueren, aug. 1918.

Frederikshavn
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.