Menu

Klingen

1918-02-14

Afsender

Kai Hoffmann

Modtager

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Kai Hoffmann sender et digt, der stilles til rådighed for Klingen, selvom han er blevet advaret mod bladet af malervenner, og digtet ikke har noget direkte med den unge billedkunst at gøre. Endvidere kommenterer han Sophus Claussens og andres bidrag og opfordrer til Gelsted til at sende noget til forlaget.

Transskription

Lyngby 14/2 18

Kære Gelsted
Mine Malervenner siger, at jeg skal ikke bidrage til det Elevblad. O.s.v. Men jeg gør det. Jeg har efterhaanden uddannet mig til et Instrument, og naar man sætter Fingeren paa mig, kommer der en Tone - i Dur eller Moll ... Du har sat Fingeren paa mig.
Man kan ogsaa sige, at jeg har uddannet mig til et Skuffedarium. Men det vilde være perfidt og ikke sandt.
Her er Digtet. Det har intet med den unge Kunst at gøre - d.v.s. Malerne kan afvise det som digterisk Analogi til

deres Malerier, og jeg er ligeglad. Det er mig personlig nok, at jeg har fundet noget i deres Billeder, selv om det, jeg har fundet, ikke var det, som det var Meningen, at jeg skulle finde. Forøvrigt tror jeg, at visse af disse nye Malere og jeg forstaar hverandre. Og Læserne vil rimeligvis i nogle af Bladets Billeder og i dette Digt finde noget af den samme Musik. Oprigtig talt mener jeg, at "Drømmen" bedre end Clausens muntre Vrøvlerier + de øvrige i Bladet offentliggjorte Digte udtrykker hint Usigelige, som med Rette er den unge Kunsts Sværmeri.
Naar man ikke faar Honorar,

man maa have Lov til at rose sig selv en Smule.
Faar vi saa "Tyven"? Hører jeg andre Livstegn fra dig? Hvis du, som kan præstere noget, ogsaa kommer med noget, staar der dig et Forlag aabent, hvor der ingen Vrøvl er, intet Omsvøbsdepartement, ingen Garde - tre flinke Mennesker, voila tout.

Mange Hilsner fra
Familjen
din hengivne
Kai Hoffmann

Men jeg maa absolut have Korrektur

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

”Clausens muntre Vrøvlerier” hentyder til Sophus Claussens ”Den lykkelige Maler” i Klingens novemberhæfte 1917.

Lyngby
Kerteminde
Sophus Claussen
Axel Garde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.