Menu

Klingen

1918-06-22

Dokumentindhold

Bertel Budtz Müller sender mange hilsner til Uttenreitter fra gæsterne ved en alkoholisk sammenkomst hos Salto.

Transskription

En Samling af taknemlige Patienter (Bacillus Akoholismus) ønsker alt muligt spirituelt for Dem.
Beder hilse Fruen med Tak
Deres
Bertel Budtz Muller Gæst hos Klingens Redaktør Salto og mange andre dejlige Mennesker af begge Køn.

fortsat
Overbringeren af dette mystiske Telegram er en meget elskværdig Mand venlig hilsen
Budtz Müller

Fakta

PDF
Brev
København

Telegram
Kbhavn 22/6

Kerteminde

Poul Uttenreiter
Kjm

Bodil Bech
Axel Salto

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.